Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

11.Türkiye Eczacılık Kongresinde İki Ödül

11. Türkiye Eczacılık Kongresi 'Sağlıkta Değer, Herşeye Değer' temasıyla 18-21 Ekim 2012 tarihlerinde Ankara Rixos Hotel'de gerçekleştirildi. Geniş bir eczacı kitlesinin takip ettiği kongreye, birçok eczacılık fakültesi dekanları, akademisyenler, siyasiler ve öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak aktif bir katılım sergilediğimiz kongrede biri bilimsel çalışmalar kategorisinde, diğeri de öğrenci bitirme projeleri kategorisinde olmak üzere 2 tane 'Poster Birincilik Ödülü'aldık. 

Klinik Eczacılık Bilim Dalı'nda yürütülen ve danışmanlığını Doç.Dr. Mesut Sancar'ın yapmış olduğu Tezsiz Yüksek Lisans Projesinden üretilmiş olan 'SERBEST ECZANEDE VARFARİN KULLANAN HASTALARIN BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ECZACININ ROLÜ' adlı poster bildirisi, sertralinin sıçanlarda oksidatif stres üzerine etkisinin araştırıldığı diğer bir poster bildirisyile birlikte birincilik ödülüne layık görüldü.  Ödülünü alan Ecz. Sırma Seçil Abaylı, eczanesinde yürütmüş olduğu bu çalışmanın ödüllendirilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Kongrenin kapanışında gerçekleştirilen ödül törenindeki ikinci ödülümüz, 2012 mezunlarımızdan Ecz. Oğuzhan Aydemir'in 'TRİAZENLERİN ANTİKANSER AKTİVİTELERİ ' konulu bitirme ödevinden hazırlamış olduğu poster bildirisine verildi. "Öğrenciler Eczacılığa Değer Katıyor" temasıyla gerçekletirilen poster sunumlarında birinciilik ödülü alan bu çalışma Farmasötik Kimya AD öğretim üyelerindenYrd.Doç.Dr. Sevgi Karakuş danışmanlığında gerçekleştirilmiştir. 

Kongrenin ikinci günü gerçekleştirilen 'Akılcı İlaç Kullanımı ve Klinik Eczacılık' oturumunda Farmakoloji AD öğretim üyemiz Doç.Dr. Hale Toklu 'SERBEST ECZANELERDEKİ UYGULAMALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ' başlıklı bir sunum yaptı. Aynı oturumda, fakültemiz Farmakognozi AD'da bir dönem öğretim üyesi olarak çalışmış olan Dr.Ecz. Melek Ulusoylu Dumlu 'YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMA ODAKLI ONKOLOJİK TEDAVİ HEDEFLERİ VE ECZACININ ROLÜ' adlı bir sunum gerçekleştirdi. Oturumun sonunda söz alan Klinik Eczacılık BD öğretim üyesi Doç.Dr. Mesut Sancar ise akılcı ilaç kullanımı ile klinik eczacılık arasındaki ilişkiye dair örnekler vererek bazı çözüm önerilerinde bulundu. 

Kongrenin üçüncü gününde düzenlenen 'ECZACILIK EĞİTİMİNDE GELİŞMELER VE AKREDİTASYON' konulu panelde konuşmacı olan emekli öğretim üyemiz ve ECZAK Başkanı Prof.Dr. Sevim Rollas, ulusal eczacılık akreditasyonu çalışmaları ve süreci tarihsel gelişimi hakkında bir sunum yaptı. 

Fakültemizde uzun yıllar Deontoloji ve Etik dersini vermiş olan Doç.Dr. Gürkan Sert, aynı gün 'ECZACILIK ÖĞRENCİLERİNİN HIV (+) BİREYLERE YAKLAŞIMI VE ECZACILIK ETİĞİ' adlı bir serbest bildiri sundu. Doç.Dr. Hale Toklu ile birlikte KKTC Yakındoğu Üniv. Eczacılık Fakültesi öğrencilerine uygulamış oldukları anket çalışması, yine ilgiiyle izlenen sunumlardan biri oldu.

Kongrenin üçüncü gününün son oturumlarından birinde sunum yapan Uzm.Ecz. Aylin Sancar'ın 'ECZACILIK HİZMETLERİNİN PAZARLAMASI VE MESLEK HAKKI' başlıklı konuşması, aynı oturumda yer alan ve kongrenin özel davetlisi olan Yunanistan heyeti tarafından ilgiyle izlendi. 

Kongrenin dördüncü gününde, kongreye Klinik Eczacılık BD'ta yapılmış olan 4 çalışmayla katılan Doç.Dr. Mesut Sancar, bu çalışmalardan ikisini sözlü olarak da sundu. Kongre süresince, aralarında dekanımız Prof.Dr. Gülden Z. Omurtag'ın da çalışmasının yer aldığı toplam 7 poster çalışması fakültemiz adına sunulmuş oldu.

 

              
               
       
               
       
               

     

      

Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 17.01.2013 14:50:22 tarihinde güncellenmiştir.