Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Poster Birincilik Ödülü

2-4 Ekim 2014 tarihleri arasında Hong Kong’da düzenlenen “2nd International Conference on Global Trends in Pure and Applied Chemical Sciences (ICGTCS – 2014)” kongresine Doç. Dr. Leyla Bitiş danışmanlığında yürüttüğü doktora tezinin bir bölümünü sunduğu poster bildirisi ile katılan Araş.Gör. Turgut Taşkın’ın poster bildirisi en iyi poster ödülüne layık görülmüştür.

Poster Başlığı ve Çalışma Ekibi: “Antioxidant,Cytotoxic and Antimicrobial Activities of Different Extracts of Achillea multifida aerial parts” Turgut Taşkın, Özlem Bingöl Özakpınar, Burçak Gürbüz, Fikriye Uras, Ümran Soyoğul Gürer, Leyla Bitiş

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 114S080 numaralı projenin bir kısmını oluşturmaktadır.

Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 10.10.2014 07:28:44 tarihinde güncellenmiştir.