Faculty of Pharmacy

Faculty of Pharmacy

Ulusal-ÇEP

"Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eczacılık Eğitimine İlişkin “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı” 23 Aralık 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilerek uygulanması için ilgili yükseköğretim kurumlarına gönderilmiştir.

YÖK Ulusal-ÇEP kabul yazı-2016

Faculty of Pharmacy