Faculty of Pharmacy

Faculty of Pharmacy

Misyon ve Vizyon

Misyon

Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verecek araştırma ve geliştirme projeleri üreten iletişim becerisi olan bilgiyi paylaşan “toplumsal sorumluluğa sahip” eczacı yetiştiren bir birimdir.

Vizyon

Eğitim, bilim ve teknolojinin izini süren, öğretimi ve araştırmaları ile saygın bir konumda “en çok tercih edilen öncü fakülte” olmaktır. 

Faculty of Pharmacy