Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Dekanın Mesajı

Eczacılık mesleğine verdiği hizmette “1963’den geleceğe” sloganıyla 54  yılını tamamlayan fakültemiz, Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi olmak üzere 3 bölüm altında yapılanmış olup, 18 profesör, 7 doçent, 32 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 16 araştırma görevlisi ve 1 uzman ile eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Eczacılığın kavram ve kapsam olarak hızlı bir değişim içinde olduğu günümüz koşullarına uygun olarak 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimimiz 5 yıla çıkartılmış, bu  eğitim programı uygulanan öğrencilerimiz, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında mezun olmuştur.

ÖSYM sonuçlarına göre Eczacılık Fakülteleri arasında 2. sırada tercih edilen Fakültemiz, 2016-2017 Eczacılık Taban Puanlarına göre de devlet üniversiteleri arasında 2.sıradaki yerini yine korumuştur. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde pek çok konuda öncü rol üstlenmiştir. Eczacılık lisans eğitiminde Farmasötik Biyoteknoloji, İlaç Metabolizması, Klinik Eczacılık ve Kozmetoloji disiplinleri, ilk defa fakültemizde zorunlu ders olarak eczacılık eğitimine kazandırılmıştır. Klinik Eczacılık Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi (tezli-tezsiz) gören pek çok mezunumuz hastane kadrolarında görev almaktadır. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) eğitimi ile İlaç Endüstrisinde görev yapan pek çok yüksek lisans mezunu vermiştir. Farmakoloji Anabilim Dalında da  Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) eğitimi yapılmaktadır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında da yeni kurulan Eczacılık Fakültelerine öğretim üyesi yetiştirilmektedir.

Eğitim programı, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki temel işlevlerini de kapsayacak şekilde; zorunlu ve seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları şeklinde düzenlenmiştir. Doğal ve sentetik kaynaklı ilaçların üretim, kontrol ve pazarlamalarını esas alan temel teorik ve pratik bilgilerin yanında geniş çapta hasta odaklı eğitim de yapılmaktadır. Ayrıca, öğrenciye kozmetoloji, klinik eczacılık konusunda da teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Eczacılık eğitimi teorik bilgilerin yanında çok geniş olarak uygulamaya yönelik becerileri kazandırmayı amaçladığından; öğrenciler eczane, hastane ve ilaç firmalarında meslekleri ile ilgili staj yapmaktadırlar. İnsanla çok yakın ilişkide olan eczacıların eğitim programında, psikoloji, iletişim becerileri, muhasebe derslerinin yanı sıra değişik kültür dersleri de yer almaktadır.

Fakültemizin 1985 yılından bu yana yayınladığı ve 2010 yılında çevrimiçi olarak yayın hayatına devam eden, 2015 yılından itibaren Thomson-Reuters tarafından Emerging Sources Citation Index (ESCI) listesine alınan bilimsel süreli yayımız olan Marmara Pharmaceutical Journal (Marmara Eczacılık Dergisi), Elsevier'in dijital veri tabanlarından olan EMBASE dergi listesine bu yıl dahil edilmiştir. Ulusal ve uluslararası birçok indekste taranan, Eczacılık alanında Türkiye'den ESCI indeksine ilk alınan dergi olan Marmara Pharmaceutical Journal, bu sene yenilenen internet sayfası ve makale değerlendirme sistemiyle akademik teşvik ve yeni doçentlik kriterlerine uygun bir dergi olarak hizmet vermektedir.

Öğrencilerimiz ERASMUS programı aracılığı ile işbirliği içinde olduğumuz üniversitelere eğitim almak için gitmektedirler. Öğrencilerimizin kurmuş oldukları Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Birliği (MUPSA : Marmara University Pharmaceutical Students' Association), Avrupa Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Birliği’ne (EPSA : European Pharmaceutical Students' Association) de üyedir. Bu şekilde, öğrencilerimizin farklı ülkelerdeki eczacılık öğrencileri ile iletişim kurma, farklı kültürlerle etkileşim ve yurt dışındaki mesleki etkinliklere katılabilme olanakları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Marmara Eczacılık Klübü ve FarmAkademi Klübü ile eczacılık mesleğine dair akademik çalışmaların yanı sıra sosyal faaliyet bilinci kapsamında öğrencilerin bedensel, zihinsel, kültürel ve sanatsal alanlardaki yeteneklerini, niteliklerini ortaya çıkarmak bu şekilde öğrencilerin beraberliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Öğrencilerimize KOSGEB girişimcilik sertifikasyon eğitimleri de yapılarak girişimci, inovatif meslekdaşlarımızın yetişmesi amaçlanmaktadır.

Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu’na (ECZAK) 2014 yılının başında akreditasyon için başvuruda bulunan Fakültemiz ”Değerlendirme ve İzleme Ziyareti” raporları incelenmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 6 Ocak 2015 tarihi itibariyle Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne 6 yıl süre ile ”Tam Akreditasyon” verilmiştir.

Ulusal ve Uluslararası düzeyde büyük başarılara imza atmış olan Fakültemiz, almış oldukları yüksek puanlarla Fakültemizde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerimizi insan haklarına ve etik değerlere saygılı çağdaş birer birey ve sekiz yıldızlı eczacı olarak yetiştirmeyi amaç edinmiş akademik kadromuz ile ileriki yıllarda yeni binasında mesleğimizde daha ileri hedeflere ulaşmak için çalışacaktır.

Sevgili Arkadaşlar, Fakültemizin eğitim ve öğretim elçileri olarak;

Teknolojiyi iyi kullanan sizlerin yenilikçi düşüncelere sahip olmanızı, teknolojinin süratle geliştiği dünyamızda Meslek içi sürekli eğitimlere katılmanızı,  eczacının asıl işinin üretmek olduğunu aklınızda tutarak bitkisel çayların, kozmetik ürünlerin ve yeni ilaç formülasyonlarının üretim aşamasında bir eczacı olarak her kademede bulunmanızı, Eczacılıkta Uzmanlık (EUS) alarak uzman eczacı kadroları ile hastanelerde yer almanızı, bu şekilde diyabet, onkoloji ve ileride açılacak çeşitli alanlarda uzmanlaşmanızı, Farmasötik Bakım, Akılcı İlaç Kullanımı bilgilerinizi sağlık profesyonelleri ve toplumla paylaşmanızı, Eczacılık Fakültelerinde ciddi bir ihtiyaç olan öğretim üyesi açığını kapatmak üzere yetişmenizi ve kaliteli yayınlara, patentlere, atıflara imza atmanızı, Üniversitelerimizin Teknoparklarında ve İlaç Ar-Ge merkezlerinde söz sahibi olmanızı isterim.

Sevgi ve saygılarımla,

 

Prof.Dr.Ş.Güniz Küçükgüzel

Dekan

01.08.2017

 

Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 03.08.2017 09:23:07 tarihinde güncellenmiştir.

Eczacılık Fakültesi