Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Dekanın Mesajı

 

Eczacılık mesleğine verdiği hizmette 52 yılını tamamlayan Fakültemiz, Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi olmak üzere 3 bölüm altında yapılanmış olup, 22 profesör, 10 doçent, 22 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 23 araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Eczacılığın kavram ve kapsam olarak hızlı bir değişim içinde olduğu günümüz koşullarına uygun olarak 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılından itibaren eğitimimiz 5 yıla çıkartılmış, bu eğitim programı uygulanan öğrencilerimiz, 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında mezun olmuştur.

ÖSYM sonuçlarına göre Eczacılık Fakülteleri arasında 2. sırada tercih edilen Fakültemiz, 2015-2016 Eczacılık Taban Puanlarına göre de devlet üniversiteleri arasında 2.sıradaki yerini yine korumuştur. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde pek çok konuda öncü rol üstlenmiştir. Eczacılık lisans eğitiminde Farmasötik Biyoteknoloji, İlaç Metabolizması, Klinik Eczacılık ve Kozmetoloji disiplinleri, ilk defa fakültemizde zorunlu ders olarak eczacılık eğitimine kazandırılmıştır. Klinik Eczacılık Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi (tezli-tezsiz) gören pek çok mezunumuz hastane kadrolarında görev almaktadır. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) eğitimi ile İlaç Endüstrisinde görev yapan pek çok yüksek lisans mezunu vermiştir. Farmakoloji Anabilim Dalında da Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) eğitimi yapılmaktadır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında da yeni kurulan Eczacılık Fakültelerine öğretim üyesi yetiştirilmektedir.

Eğitim programı, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki temel işlevlerini de kapsayacak şekilde; zorunlu ve seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları şeklinde düzenlenmiştir. Doğal ve sentetik kaynaklı ilaçların üretim, kontrol ve pazarlamalarını esas alan temel teorik ve pratik bilgilerin yanında geniş çapta hasta odaklı eğitim de yapılmaktadır. Ayrıca, öğrenciye kozmetoloji, klinik eczacılık konusunda da teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Eczacılık eğitimi teorik bilgilerin yanında çok geniş olarak uygulamaya yönelik becerileri kazandırmayı amaçladığından; öğrenciler eczane, hastane ve ilaç firmalarında meslekleri ile ilgili staj yapmaktadırlar. İnsanla çok yakın ilişkide olan eczacıların eğitim programında, psikoloji, iletişim becerileri, muhasebe derslerinin yanı sıra değişik kültür dersleri de yer almaktadır.

Öğrencilerimiz Erasmus programı aracılığı ile işbirliği içinde olduğumuz üniversitelere eğitim almak için gitmektedirler. Öğrencilerimizin kurmuş oldukları Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Birliği (MUPSA : Marmara University Pharmaceutical Students' Association), Avrupa Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Birliği’ne (EPSA : European Pharmaceutical Students' Association) de üyedir. Bu şekilde, öğrencilerimizin farklı ülkelerdeki eczacılık öğrencileri ile iletişim kurma, farklı kültürlerle etkileşim ve yurt dışındaki mesleki etkinliklere katılabilme olanakları bulunmaktadır.

 

Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu’na (ECZAK) 2014 yılının başında akreditasyon için başvuruda bulunan Fakültemizin ”Değerlendirme ve İzleme Ziyareti” raporları incelenmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 6 Ocak 2015 tarihi itibariyle Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne 6 yıl süre ile ”Tam Akreditasyon” verilmiştir.

 

Sevgili Arkadaşlar, Fakültemizin eğitim ve öğretim elçileri olarak;

Teknolojiyi iyi kullanan sizlerin yenilikçi düşüncelere sahip olmanızı, teknolojinin süratle geliştiği dünyamızda Meslek içi sürekli eğitimlere katılmanızı, eczacının asıl işinin üretmek olduğunu aklınızda tutarak bitkisel çayların, kozmetik ürünlerin ve yeni ilaç formülasyonlarının üretim aşamasında bir eczacı olarak her kademede bulunmanızı, Eczacılıkta Uzmanlık (EUS) alarak uzman eczacı kadroları ile hastanelerde yer almanızı, bu şekilde diyabet, onkoloji ve ileride açılacak çeşitli alanlarda uzmanlaşmanızı, Farmasötik Bakım, Akılcı İlaç Kullanımı bilgilerinizi sağlık profesyonelleri ve toplumla paylaşmanızı, Eczacılık Fakültelerinde ciddi bir ihtiyaç olan öğretim üyesi açığını kapatmak üzere yetişmenizi ve kaliteli yayınlara, patentlere, atıflara imza atmanızı, Üniversitelerimizin Teknoparklarında ve İlaç Ar-Ge merkezlerinde söz sahibi olmanızı isterim.

 

Sevgi ve saygılarımla,

 

Prof.Dr.Ş.Güniz Küçükgüzel

Dekan Vekili

 

 

 

Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 03.08.2016 16:23:51 tarihinde güncellenmiştir.

Eczacılık Fakültesi