Genel Bilgiler

Çekirdeğini l963 senesinde faaliyete geçen Özel İstanbul Ezacılık Yüksek Okulunun teşkil ettiği M.Ü. Eczacılık Fakültesinde halen 19 Profesör, 7 Doçent, 30 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 13 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Genel İdari Hizmetler Sınıfında 11, Sağlık Hizmetler Sınıfında 12, Teknik Hizmetler Sınıfında 1, Yardımcı Hizmetler Sınıfında ise 4 kişi çalışmaktadır. Fakültenin eğitim-öğretim süresi 5 yıl'dır. Mezunlarına "Eczacı" diploması verilir. 

Fakültede değişik çalışma alanlarına yönelik olarak eczacı yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir. Eğitim programı, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki temel fonksiyonlarını da kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları olarak düzenlenmiştir. Doğal ve sentetik kaynaklı ilaçların üretim, kontrol ve pazarlamalarını esas alan temel teorik ve pratik bilgilerin yanında geniş çapta tıp ve hasta odaklı eğitim yapılmaktadır. Ayrıca, öğrenciye kozmetoloji, klinik eczacılık konusunda da teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Eczacılık eğitimi teorik eğitim yanında çok geniş olarak uygulamaya yönelik olup, öğrenciler eczane, hastane ve ilaç firmalarında meslekleri ile ilgili staj yapmaktadırlar. İnsanla çok yakın ilişkide olan eczacıların eğitim programında, psikoloji, muhasebe derslerinin yanı sıra değişik kültür dersleri de yer almaktadır.

Günümüzde Eczacılık Fakültesi mezunları mesleklerini değişik alanlarda yapabilme olanağına sahiptirler. Bunlar arasında serbest eczaneleri, tedavi kurumlarının eczane ve klinik laboratuvarlarını en yaygın çalışma alanları olarak gösterebiliriz. Yukarıda adı geçen yerlerde eczacılar ilaç konusunda danışman görevi görerek tedavi ve koruma konusunda önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Eczacılar ilaç ve kozmetik endüstrisinin üretim, kalite kontrol, pazarlama bölümlerinde görev yapabilmekte, ayrıca, ilaç ve gıda kontrol birimlerinde çalışabilmekte, değişik sağlık malzemelerinin üretim ve pazarlamasında görev alabilmektedirler. Ecza deposu, ruhsat departmanları, kalite güvence ve medikal bürolar eczacıların çalışabilecekleri diğer alanlardır. Biyolojik ve bitkisel kaynaklı ilaç ve kozmetik ürünlerinin üretim ve pazarlamasında da çalışmaktadırlar. 


Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 26.11.2018 10:42:19 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM