Döner Sermaye

Döner Sermaye Faaliyetleri

Fakültemiz döner sermaye faaliyetleri kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

Detaylı bilgi ve iletişim için Ayşe Katmer   tel: 0216 777 52 00 /5274

 

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı tarafından PDE raporları hazırlanmaktadır. İEİS üyesi olan firmalar başvurularında bunu belirtmelidir.

 

İmha raporlarının hazırlanması

 

Analizler

              ANALİZ ADI

                        AÇIKLAMA

Analiz için doğal ürün ekstrasyonu
ve numune hazırlanması ( su, metanol, etanol vb.)

Genelde ekstraksiyon işlemleri metanol ile yapılmaktadır. İstenildiği takdirde başka çözücüler veya onların karışımları kullanılabilir.

Antioksidan aktivite testleri

1. DPPH serbest radikal süpürücü aktivite testi

2. ABTS. Radikal katyon süpürme aktivite testi

3.Metal şelatlama aktivite testi

4. İndirgeme gücü ( RP) aktivite testi

Antienflamatuar aktivite testi

Anti-lipoksijenaz aktivite testi

Antidiyabetik aktivite testleri

α-amilaz inhibitör aktivite testi

α-glukozidaz inhibitör aktivite testi

Antikolinesteraz (Anti- alzheimer) aktivite testleri

Asetilkolinesteraz inhibitör aktivite testi

Bütirilkolinesteraz inhibitör aktivite testi

Kalitatif  Testler
(Doğal üründe ilgili maddenin varlığı veya yokluğuyla ilgili testler)

1. Antrasen glikozitleri teşhisi

2. Flavon glikozitleri teşhisi

3. Siyanogenetik glikozitleri teşhisi

4. Tanen teşhisi

5. Antosiyan Glikozitleri teşhisi

6. Proantosiyan teşhisi

7. Alkaloit teşhisi

8. Kardiyotonik glikozitleri teşhisi

9. Saponin teşhisi

Kantitafif Testler (Miktar tayini testleri)

1.Total Flavonoid Miktar Tayini:  Sonuçlar mg Kateşin veya Kersetin eşdeğeri (KE)/g kuru numune olarak verilir.

2.Total Fenolik Bileşik Miktar Tayini: Sonuçlar mg Gallik asit eşdeğeri (GAE)/g kuru numune olarak verilir.

3.Total Tanen  Miktar Tayini: Sonuçlar mg Gallik asit eşdeğeri (GAE)/g kuru numune olarak verilir.

4. Su veya nem miktar tayini (Volümetrik)

5. Su veya nem miktar tayini (Gravimetrik)

6. Sabit yağ miktar tayini

7. Uçucu yağ miktar tayini

8. Kül miktar tayini

Detaylı rapor yazımı ve sonuçların yorumlanması

Numune başına her bir test için ücret alınır.

Sonuçlar ham halde verilir. İstenildiği takdirde sonuçların standartlarla istatiksel analizlerinin yapılarak karşılaştırıldığı ve yorumlandığı detaylı rapor(grafik veya tablo içeren) yazılabilir.Kullanılacak standart tarafımızdan temin edilecek ve bu standart için de IC50 hesaplaması yapılacak olup bunun için ek bir ücret talep edilmeyecektir.

Aktivite testlerinde ölçümler 5 farklı konsantrasyonda üç tekrarlı yapılacak olup sonuçlar IC50 değeri (µg/mL vaya mg/mL)±standart sapma olarak verilir.

Sonuçlar, ürün teslim alındıktan sonra en geç 1 ay içinde teslim edilir. Erken sonuç istenmesi durumunda her bir numune için kdv’siz fiyatlar üzerinden % 25 ek ücret talep edilir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile çoklu numune ölçümlerinde (5 ve üzeri ) KDV'siz fiyatlar üzerinden %25 indirim uygulanır.

 

Bitki teşhisi

 

HÜCRE KÜLTÜRÜ İŞLEMLERİ

Hücre çoğaltma ve bakım ( 25 cm² flask )

Hücre çoğaltma ve bakım ( 75 cm² flask )

Hücre dondurma (-86 ̊C) ( 3 X 106 hücre / ml )

Stabil hücre hattı hazırlama

İn vitro transfeksiyon ( Ticari ve/veya polimer bazlı )

İnvazyon çalışması

İn vitro sitotoksisite testi ( MTT, ISO 10993-5)

1 numune tek doz ( ham değer )
1 numune çift doz ( ham değer )
Yorumlama ve istatistiksel analiz ücreti toplam ücretin %25'idir.

Farklı kanser hücre hatlarında Growth İnhibisyon (GI) ve Antikanserojenik etki çalışmaları
1 numune tek doz ( ham değer )
1 numune çift doz ( ham değer )
Yorumlama ve istatistiksel analiz ücreti toplam ücretin %25'idir.

İn vitro 3T3 NRU Fototoksisite Testi ( OECD TG 432 )

İn vitro Epiderm TM  Deri Korozyon Testi (OECD TG 431)

İn vitro Epiderm TM  Deri İrritasyon Testi (OECD TG 439)

Genotoksisite- Bakteriyel Geri Mutasyon AMES Testi
 ( ISO 10993-3, OECD TG 471 )

İn vitro Pirojenite Testi
( Monocyte Activation Test, MAT, EP 9.0 Chapter 2.6.30. )

PRİMER HÜCRE SATIŞI

İnsan göbek kordonu endotel hücreleri ( 4-6. pasaj),1 flask ( 25 cm2)

AT-MSC ( Yağ doku mezenkimal kök hücre) 1 flask ( 25 cm2)

İstenilen doku ya da organdan primer kültür hazırlama

GENEL LABORATUVAR İŞLEMLERİ

ELISA ( Enzyme- Linked Immuno Sorbent Assay) 1 örnek

Partikül Botuyu Ölçümü ( Malvern Nano ZS) 1 örnek

Zeta Potansiyel Ölçümü ( Malvern Nano ZS) 1 örnek

Agaroz Jel Elektroforezi ( 9 örnek , 1 marker )

Protein Miktar Tayini ( Bradford, BCA, Lowry) 1 örnek

İstatistiksel Analiz ve Değerlendirme ( Kontrol grubu
hariç) 1 grup

Ruhsatlandırılmak üzere hazırlanmış bir dosyanın
teorik yönden incelenmesi

Ruhsatlandırma ile ilgili laboratuvar çalışmaları

Mevcut bir formülün optimizasyonu

Bilinen bir formülün imalat yönteminin geliştirilmesi

Formülasyon geliştirme ve üretim
(Formülü ve yöntemi belli olmayan üretim )

Tablet presini kullanarak formülü belli kütleden
yalnızca tablet basımı
(zımba teli firma tarafından sağlanmak koşuluyla)

Tablet kalite kontrol testleri ( çözünme hızı,
dağılma süresi, sertlik vb. )

Katı dozaj şekillerinden ilaç çözünme hızı tayini ve
 miktar tayini için yöntem geliştirme

Suda Koliform Bakteri Tespiti ( En Muhtemel Sayı Yöntemi ile )

Koruyucu Etkinlik Testi (5 mikroorganizma ile)

Sterilite Testi

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FITIR) Kalitatif Analiz

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FITIR) Yorum


Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FITIR) Karşılaştırma

 

Çoklu analizlerde, tek seferde gönderilen ve aynı özellikteki örnekler için uygulanacak indirimler:

6-10 Örnek             % 15 indirim
11-20 Örnek           % 20 indirim
21-30Örnek            % 25 indirim
31-50 Örnek           % 30 indirim
50-100 Örnek         % 35 indirim

                                                                                                                                             

Analiz

 

Numune

Birim Fiyat

Sitotoksite Testleri (MTT)

3 tekrarlı

(analiz için gerekli besiyerleri ve kimyasallar araştırıcıya aittir)

Çözünebilir Biyomateryaller, Nanopartiküller, İlaçlar,
Gıda Destekleri

örnek

ELİSA analizi

(Kit araştırıcıya aittir)

Biyomateryaller

4 saatlik

7 saatlik

Protein tayini

(3 tekrarlı)

Biyolojik materyaller

Gıdalar, gıda destekleri 

örnek

Cihaz Kullanımı

Sonikatör

1 Örnek

ELISA yıkayıcı

1 plaka

Mikroplaka okuyucu (visible)

 

1 plaka

Mikroplaka okuyucu (Floresan)

1 plaka

Nano Drop  

16 örnek

Real Time PCR

1 örnek

Western görüntüleme

( Kemilüminesans)

1 gel

Not: * Fiyatlara KDV dahil değildir.

       * Fiyatlar 15.01.2021 tarihine kadar geçerlidir.

 

Döner Sermaye Prosedürü

Döner Sermaye kapsamında hizmet almak için yapılacak işlemler aşağıda yer almaktadır.

 1. İmha Raporu Talebi
 • Firmalar imha raporu taleplerini bir yazı ile Dekanlığa bildireceklerdir.
 • Fakültemizin firmayı ziyaret edip imha raporunu düzenlemek için belirlediği komisyonun firma ile iletişimini sağlayacaktır.
 • Firma aşağıda belirtilen hesap numarasına imha raporu bedelini yatırıp, dekontu Fakülteye faks veya e-posta yoluyla iletecektir.
 • Hazırlanan imha raporu ve fatura firmaya teslim edilecektir.
 1. Analiz İşlemleri
 • Firma analizini istediği ürün numunesi isteğini Web sayfamızda yer alan talep formu ile Dekanlığa bildireceklerdir.
 • Yapılacak analiz işleminin ücreti firmaya bildirilecektir.
 • Firma analiz ücretini aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırıp, dekontu Fakülteye faks veya e-posta yoluyla iletecektir.
 • Hazırlanan analiz raporu ve fatura firmaya teslim edilecektir.
 1. Sitotoksisite / Mikrobiyolojik /Partikül büyüklüğü testi/ Zeta Potansiyel Ölçümü
 • Yapılacak test isteğini Web sayfamızda yer alan talep formu ile Dekanlığa bildireceklerdir.
 • Fakülte tarafından test ücretini firmaya bildirilecektir.
 • Firma test ücretini aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırıp dekontu Fakülteye faks veya e-posta yoluyla iletecektir.
 • Test sonuçları ve fatura firmaya teslim edilecektir.
 1. Danışmanlık Hizmetleri
 • Firmalar danışmanlık taleplerini bir yazı ile Dekanlığa bildireceklerdir.
 • Talep ile ilgili olarak Fakülte yönetim kurulu kararı alıp, onay için M.Ü. Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kuruluna bildirecektir.
 • Talep M.Ü. Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunca onaylandıktan sonra, danışmanlık hizmeti istenen Öğretim Üyemiz için; Dekanlık ile talep eden firma arasında bir protokol imzalanarak danışmanlık hizmeti verilmeye başlanacaktır.
 • Firma danışmanlık ücretini aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırıp dekontu faks veya e-posta yoluyla fakülteye iletecektir.

HESAP BİLGİLERİ

HESAP NO: 

HALKBANK KUYUBAŞI ŞUBESİ (866) 06000099

IBAN:

TR85 0001 2009 8660 0006 0000 99

NOT: DEKONTA AÇIKLAMA OLARAK "M.Ü. DÖN.SER.SAYMANLIĞI ECZACILIK FAK.BİRİMİ , FİRMA ADI ,YAPILAN İŞLEM (İMHA RAPORU BEDELİ, DANIŞMANLIK ÜCRETİ,  ANALİZ ÜCRETİ VB.) YAZILMASI ÖNEMLİDİR..

 


Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 16.03.2020 14:35:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM