Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Döner Sermaye

Döner Sermaye Faaliyetleri

Fakültemiz döner sermaye faaliyetleri kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

Detaylı bilgi ve iletişim için Ayşe Katmer   tel: 0216 414 29 62 /1138 - 0216 450 27 74

 

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı tarafından PDE raporları hazırlanmaktadır. İEİS üyesi olan firmalar başvurularında bunu belirtmelidir.


İmha raporlarının hazırlanması

Analizler

Analiz için doğal ürün ekstrasyonu ve numune hazırlanması

Antioksidan aktivite testleri

Miktar tayini testleri

Detaylı rapor yazımı ve sonuçların yorumlanması

Bitki teşhisi

 

HÜCRE KÜLTÜRÜ İŞLEMLERİ

Hücre çoğaltma ve bakım

Hücre dondurma

Stabil hücre hattı hazırlama

İn vitro transfeksiyon

İnvazyon çalışması

 

İn vitro sitotoksisite testi (MTT, ISO 10993-5)

Farklı kanser hücre hatlarında Growth İnhibisyon (GI) ve Antikanserojenik etki çalışmaları

İn vitro 3T3 NRU Fototoksisite Testi

İn vitro Epiderm TM  Deri Korozyon Testi

İn vitro Epiderm TM  Deri Korozyon Testi

Genotoksisite- Bakteriyel Geri Mutasyon AMES Testi

 

Suda koliform bakteri tespiti (En muhtemel sayı yöntemi ile)

PRİMER HÜCRE SATIŞI

İnsan göbek kordonu endotel hücreleri

AT-MSC ( Yağ doku mezenkimal kök hücre)

İstenilen doku ya da organdan primer kültür hazırlama

 

GENEL LABORATUVAR İŞLEMLERİ

ELİSA ( Enzyme- Linked Immuno Sorbent Assay)

Partikül Botuyu Ölçümü (Malvern Nano ZS)

Zeta Potansiyel Ölçümü (Malvern Nano ZS)

Agaroz Jel Elektroforezi

Protein Miktar Tayini

İstatistiksel Analiz ve Değerlendirme (Kontrol grubu hariç)

 

Ruhsatlandırılmak üzere hazırlanmış bir dosyanın teorik yönden incelenmesi

Ruhsatlandırma ile ilgili laboratuvar çalışmaları

Hızlandırılmış stabilite çalışmaları

Mevcut bir formülün optimizasyonu

Bilinen bir formülün imalat yönteminin geliştirilmesi

Formülasyon geliştirme ve üretim(Formülü ve yöntemi belli olmayan üretim )

Tablet presini kullanarak formülü belli kütleden yalnızca tablet basımı (zımba teli firma tarafından sağlanmak koşuluyla)"

Tablet kalite kontrol testleri

Katı dozaj şekillerinden ilaç çözünme hızı tayini ve miktar tayini için yöntem geliştirme

 

  

Döner Sermaye Prosedürü

Döner Sermaye kapsamında hizmet almak için yapılacak işlemler aşağıda yer almaktadır.

1. İmha Raporu Talebi

 • Firmalar imha raporu taleplerini bir yazı ile Dekanlığa bildireceklerdir.
 • Fakültemizin firmayı ziyaret edip imha raporunu düzenlemek için belirlediği komisyonun firma ile iletişimini sağlayacaktır.
 • Firma aşağıda belirtilen hesap numarasına imha raporu bedelini yatırıp, dekontu Fakülteye faks veya e-posta yoluyla iletecektir.
 • Hazırlanan imha raporu ve fatura firmaya teslim edilecektir.

2. Analiz İşlemleri

 • Firma analizini istediği ürün numunesi isteğini Web sayfamızda yer alan talep formu ile Dekanlığa bildireceklerdir.
 • Yapılacak analiz işleminin ücreti firmaya bildirilecektir.
 • Firma analiz ücretini aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırıp, dekontu Fakülteye faks veya e-posta yoluyla iletecektir.
 • Hazırlanan analiz raporu ve fatura firmaya teslim edilecektir.

3. Sitotoksisite / Mikrobiyolojik /Partikül büyüklüğü testi/ Zeta Potansiyel Ölçümü

 • Yapılacak test isteğini Web sayfamızda yer alan talep formu ile Dekanlığa bildireceklerdir.
 • Fakülte tarafından test ücretini firmaya bildirilecektir.
 • Firma test ücretini aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırıp dekontu Fakülteye faks veya e-posta yoluyla iletecektir.
 • Test sonuçları ve fatura firmaya teslim edilecektir.

4. Danışmanlık Hizmetleri

 • Firmalar danışmanlık taleplerini bir yazı ile Dekanlığa bildireceklerdir.
 • Talep ile ilgili olarak Fakülte yönetim kurulu kararı alıp, onay için M.Ü. Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kuruluna bildirecektir.
 • Talep M.Ü. Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunca onaylandıktan sonra, danışmanlık hizmeti istenen Öğretim Üyemiz için; Dekanlık ile talep eden firma arasında bir protokol imzalanarak danışmanlık hizmeti verilmeye başlanacaktır.
 • Firma danışmanlık ücretini aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırıp dekontu faks veya e-posta yoluyla fakülteye iletecektir.

HESAP BİLGİLERİ

HESAP NO: 

HALKBANK KUYUBAŞI ŞUBESİ (866) 06000099

IBAN:

TR85 0001 2009 8660 0006 0000 99

NOT: DEKONTA AÇIKLAMA OLARAK "M.Ü. DÖN.SER.SAYMANLIĞI ECZACILIK FAK.BİRİMİ , FİRMA ADI ,YAPILAN İŞLEM (İMHA RAPORU BEDELİ, DANIŞMANLIK ÜCRETİ,  ANALİZ ÜCRETİ VB.) YAZILMASI ÖNEMLİDİR..

Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 15.01.2019 08:49:26 tarihinde güncellenmiştir.