Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Mezuniyet Öncesi Memnuniyet Anketi

Meslek hayatına atılmadan önce dolduracağınız bu anketle sizden sonra gelecek öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti sunulmasına katkı sağlamış olacaksınız. 5 yılınızı geçirdiğiniz fakültemizden ayrılırken yapacağınız değerlendirmeler, görüşleriniz ve önerileriniz bizim için son derece önemlidir. Teşekkür eder, meslek yaşantınızda başarılar dileriz.

 

Mezuniyet Öncesi Memnuniyet Anketi
  Kadın    Erkek  Cinsiyetiniz giriniz!
Yaşınız giriniz!
Mezun Olduğunuz Lise Türü giriniz!
  İlk Öğretim    Orta Öğretim    Lise    Lisans    Lisanaüstü  Annenizin Eğitim Durumu giriniz!
  İlk Öğretim    Orta Öğretim    Lise    Lisans    Lisanaüstü  Babanızın Eğitim Durumu giriniz!
Öğretim üyeleri konularına hakim olup dersi planlı olarak işliyorlardı. giriniz!
Öğretim üyeleri dersleri zevkli bir şekilde anlatıyorlardı. giriniz!
Öğretim üyeleri ders sırasında öğrencilerle iletişim ve etkileşim halindeydi. giriniz!
Öğrenciler, kendi fikir ve(ya) bakış açılarını sunmaya teşvik ediliyorlardı. giriniz!
Öğretim üyeleri öğrencilere karşı adil ve tarafsız davranıyordu. giriniz!
Öğretim üyelerinin sınav değerlendirmeleri anlaşılır ve adildi. giriniz!
Ders saatleri dışında da öğretim üyelerine rahatça ulaşılabiliyordu. giriniz!
Araştırma görevlilerinin öğrencilere karşı tutumu yapıcıydı. giriniz!
Dersler için önerilen kitaplar faydalı ve gerekliydi giriniz!
Aldığım eğitim, takım çalışmasına uygundu ve liderlik becerilerimi geliştirmeye katkıda bulundu. giriniz!
Kütüphane olanakları yeterliydi. giriniz!
Bilgisayar olanakları ve desteği yeterliydi. giriniz!
Laboratuvar altyapısı ve sunulan imkanlar yeterliydi. giriniz!
Öğrenci İşleri tarafından sunulan hizmetler hızlı ve yeterliydi. giriniz!
Üniversitedeki yemek imkanları yeterliydi. giriniz!
Üniversite tarafından sunulan medikososyal imkanlar yeterliydi. giriniz!
Üniversite tarafından sunulan sportif imkanlar yeterliydi. giriniz!
Üniversite tarafından sunulan kültürel etkinlikler yeterliydi giriniz!
M.Ü. toplum ve sorunlarına karşı yeterli hazırlanabilmem ve bilgilenmem için gerekli çabayı gösterdi. giriniz!
M.Ü. sanat ve kültürel etkinliklerle zengin bir ortam oluşturarak moral değerlerimin zenginleşmesine katkıda bulundu. giriniz!
Üniversite yönetimi, öğrenci kulüplerine gerekli maddi ve manevi desteği sağlayarak kişi/grupların hobi ve sosyal ilişki geliştirmesine katkıda bulundu. giriniz!
Üniversitede düzenlenen ulusal/uluslararası bilimsel etkinlikler, alanımdaki son gelişmeleri izlememe olanak sağladı. giriniz!
Aldığım eğitimin iş hayatımda yeterli olacağına inanıyorum. giriniz!
Marmara Üniversitesi’ni herkese öneririm. giriniz!
Eğer her şeye yeniden başlayabilseydim, yine M.Ü.’ni seçerdim. giriniz!
Marmara Üniversitesi mezunu olmaktan gurur duyuyorum. giriniz!
  0    1    2    3  Atatürk ilkelerini izleyen modern evrensel bilgi ile donanmış ve aynı zamanda Ulusumuzun tarihinin farkında olan bir birey/eczacı olarak yetişir. giriniz!
  0    1    2    3  Fizik, kimya, matematik ve istatistik konularının temel prensiplerini öğrenerek bu prensipleri biyolojik sistemlere uygulama becerisi kazanır. giriniz!
  0    1    2    3  Tıbbi Biyoloji ve genetik alanında temel kavramlar, prensipler, yöntemler hakkında bilgilenir ve bu bilgileri teknoloji alanında kullanma becerisi kazanır. giriniz!
  0    1    2    3  İnsan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojik çalışma prensipleri, organizmadaki biyokimyasal ve immünolojik olaylar hakkında bilgi sahibi olur. Bu bilgilerle organizmadaki fizyopatolojik değişiklikleri interaktif klinik biyokimya bilgileriyle y giriniz!
  0    1    2    3  Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır, ilaç formülasyonlarında bulunan etken maddelerin fizikokimyasal özelliklerini öğrenir ve farmasötik biyoteknoloji /teknoloji ile hazırlana giriniz!
  0    1    2    3  Terapötik kullanım için uygun olan yeni kimyasal bileşiklerin sentez ve geliştirilme becerisi kazanır, günümüzde kullanılan ilaçların biyolojik özellikleri, yapı-etki ilişkileri ve ilaçların metabolizması konularında bilgi sahibi olur. giriniz!
  0    1    2    3  Tıbbi bitkileri ve bitkisel drogları tanıma becerisi kazanır; bitkilerle tedavi, tıbbi çaylar ve bitkilerin etkin maddeleri hakkında bilgi sahibi olur; tıbbi amaçla kullanılan doğal ürünleri (bitki, mantar, deniz organizmaları ve diğerleri) geliştirme bec giriniz!
  0    1    2    3  Hastalıklarla ilgili temel bilgileri edinir ve genel olarak tüm ilaçların vücutta geçirdiği evreler, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri ve ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaçların ve kimyasal maddelerin toksik etkileri ve tedavileri konusun giriniz!
  0    1    2    3  Türkçeyi doğru kullanma, güzel konuşma ve iletişim kurma becerisi kazanır ve ayrıca sosyal kültürel merakları ile ilgili konularda bilgilenir. Meslekte uygulamalar sırasında karşılaştığı etik konuları belirleme, sorunları çözebilme, belirli konularda etik giriniz!
  0    1    2    3  Klinik eczacılık temel ilkelerini öğrenerek, eczacılığın uygulandığı tüm alanlarda hasta-odaklı eczacılık uygulamalarının ve farmasötik bakımın esası olan akılcı ilaç kullanımı sağlanmasına yardımcı olacak bilgi-becerileri kazanır. giriniz!
  0    1    2    3  İlaç sanayi’nde, ilaç etken maddelerinin sentezi ve farmasötik dozaj şekillerinin üretimi ile ilgili araştırma-geliştirme, kalite kontrolü, ruhsatlandırma, patent, ve medikal bölümlerinde sorumluluk üstlenir. giriniz!
  0    1    2    3  En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak mesleki kitap ve dergi takip edebilecek bir birikime sahip olur. İlaç ve tıbbi ürünler hakkında gereken bilgileri ve bu konularda bilimsel verileri değerlendirme becerisi kazanır. giriniz!
  0    1    2    3  Mevcut yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda, etik kurallar çerçevesinde Eczacılık eğitimi sırasında edindiği bilgileri mesleğin uygulama alanlarında kullanma becerisi kazanır. giriniz!
  0    1    2    3  Sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme ve eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir. giriniz!
  0    1    2    3  Mesleğin tarihi gelişimi ve meslek etiğini bilir. Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkeler ile, ilgili yasal otoriteler, meslek örgütleri, ilaç endüstrisi ve diğer paydaşlar ile birlikte çalışma becerisi kazanır. giriniz!
Hangi alanda çalışmayı düşünüyorsunuz? giriniz!
  Evet    Hayır  Lisansüstü eğitim yapmayı düşünüyor musunuz? giriniz!
Yanıtınız “evet” ise hangi üniversitede ve hangi alanda? giriniz!


Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 31.03.2017 13:14:10 tarihinde güncellenmiştir.