Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

 İlkay Küçükgüzel.jpg (70 KB)

 

Prof.Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı

E-posta: ikucukguzel@marmara.edu.tr

http://www.kucukguzel.com

 

 Bedia Kaymakçıoğlu.jpg (72 KB)

 

Prof.Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

E-posta: bkaymakcioglu@marmara.edu.tr

 

 Esra Tatar.jpg (954 KB)

 

 

 

Doç.Dr. Esra TATAR

Dekan Yardımcısı

E-posta: etatar@marmara.edu.tr

 

 Sevgi Karakuş.jpg (1.16 MB)

 

 

Doç. Dr. Sevgi KARAKUŞ

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

E-posta: skarakus@marmara.edu.tr

 

 

 Sevil Şenkardeş 4.JPG (36 KB)

 

Doç.Dr.  Sevil ŞENKARDEŞ

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

E-posta: sevil.aydin@marmara.edu.tr

 

 Necla Kulabaş 2.JPG (37 KB)

 

Dr. Öğr. Üyesi Necla KULABAŞ

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

E-posta: necla.kulabas@marmara.edu.tr/

 

Aslı Türe.jpg (61 KB)

 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı TÜRE

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

E-posta: asli.demirci@marmara.edu.tr

 

 Fatih Tok.jpg (75 KB)

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TOK

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

E-posta: fatih.tok@marmara.edu.tr

 

 

II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Tanıtım Sayfası ve Broşürü

 

ANABİLİM DALI TARİHÇESİ

ARAŞTIRMA ALANLARI

Farmasötik Kimya Araştırma Alanları

 

Biyolojik etki gösterebilecek yeni ilaç etken maddelerinin tasarımı, sentez yöntemlerinin geliştirilmesi ve sentezlenen bu yeni moleküllerin yapılarının spektral yöntemlerle aydınlatılması Anabilim Dalımızın başlıca çalışma konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmalarla aynı zamanda ilgilenilen biyolojik aktiviteyi gösterebilecek daha etkin moleküllerin kazanılması için gerekli yapısal özelliklerin ortaya çıkarılması da amaçlanmaktadır. Sentez çalışmalarımız daha çok heterosiklik halkalar üzerinde yoğunlaşmakta olup, anabilim dalımızda sentezlenen bileşikler üzerinde antibakteriyel, antifungal, antimikobakteriyel, antiviral, antikanser ve antikonvülsan etki tarama çalışmaları yurt içi ve yurt dışı işbirlikleri ile gerçekleştirilmektedir.

İlaç ve model bileşiklerin metabolik akibetlerinin belirlenmesi için yapılan çalışmalar da Anabilim Dalımızda önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle azotlu bileşiklerin üzerinde yoğunlaşan bu çalışmalarda oluşan metabolitlerin izolasyonu ve yapılarının kanıtlanması kadar biyotransformasyonlarda rol oynayan mekanizmaların açığa çıkarılması da ilgi konumuzu oluşturmaktadır.

Bundan başka ilaç etken maddelerinin farmasötik ürünlerde ve biyolojik sıvılarda spektroskopik ve kromatografik olarak gerçekleştirilen kalitatif ve kantitatif analizleri için yöntem geliştirme ve uygulama çalışmaları da anabilim dalımızda yapılan çalışmalar arasındadır.

 

 

LİSANS DERSLERİ

Zorunlu Dersler

Kod 

Dersin Adı 

Yıl

Y.Yıl

T

P

Ulusal Kredi

AKTS

KMY 132

Organik Kimya

1

2

4

0

4

6

ECZ 232

Farmasötik Kimya-I

2

1

2

3

3,5

5

ECZ 333

Farmasötik Kimya-II

2

2

3

3

4,5

7

ECZ 336

Farmasötik Kimya-III

3

1

3

3

4,5

6,5

ECZ 435

İlaç Metabolizması

4

1

2

0

2

3

Alan Dersleri

 Kod 

Dersin Adı

Alanı

Yıl

Y.Yıl

T

P

Ulusal Kredi

AKTS

ECZ 448

Antibiyotikler ve Kemoterapötikler

A

4

2

1

0

1

1,5

ECZ 444

Biyolojik Sistemlerde Analizler ve Validasyon

D,B

4

2

1

2

2

3

ECZ 446

İlaç Etken Madde Tasarımı

D,B

4

2

2

0

2

3

 

İlaç Etken Maddelerinde Yapı Aydınlatılması

D,B

5

1

2

0

2

3

 

İlaç Etken Maddelerinin Üretimi

D,B

5

2

2

0

2

3

ECZ 424

Kaynak Tarama ve Kullanımı

A,B,C,D

4

2

1

0

1

1,5

ECZ 449

Medisinal Kimya

D,B

4

1

2

0

2

3

YDI 413

Mesleki İngilizce-I

A,B,C,D

4

1

2

0

2

3

YDI 414

Mesleki İngilizce-II

A,B,C,D

4

2

2

0

2

3

Alanların Konu Ağırlığı: A: Farmasötik Bakım, B: Sanayi, C: Bitkisel Ürünler, D: İlaç Araştırma Geliştirme

 

Lisansüstü Eğitim Programları

  • Farmasötik Kimya - Yüksek Lisans
  • Farmasötik Kimya - Tezsiz Yüksek Lisans
  • Farmasötik Kimya - Doktora
  • İlaç Metabolizması -Yüksek Lisans

 

Eğitim Müfredatı

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinden Kaynaklanan Yayınlar

 

Kısaca ilaç etken madde bilimi, ya da ilaç ve eczacılık kimyası olarak tanımlanabilecek Farmasötik Kimya, tıbbi, biyolojik ve farmasötik  bilimlerin ortak araştırma alanını oluşturan önemli bir eczacılık bilim dalıdır. Farmasötik Kimya eğitimi, ilaç etken maddelerinin eldesi için kullanılan organik sentez yöntemleri ve ilaç hammaddelerinin endüstriyel boyutta üretimi, farmakope analizleri, kalite kontrolü, ilaç etken maddelerinin hammadde, farmasötik ürün veya biyolojik sıvılarda nicel analizleri gibi başlıkları içermekte; bundan başka yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez yöntemlerinin geliştirilmesi, spektral yöntemlerle yapılarının tayini, kimyasal yapılarıyla biyolojik etkileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi, moleküler düzeyde etki mekanizmalarının aydınlatılması, ilaçların biyolojik sistemlerdeki metabolik akibetlerinin incelendiği in vitro ve in vivo ilaç metabolizması gibi konular da Farmasötik Kimyanın araştırma alanına girmektedir. Anabilim Dalında açılmış bulunan Farmasötik Kimya Yüksek Lisans ve Doktora programlarının yanı sıra İlaç Metabolizması Yüksek Lisans programıyla akademik kariyer yapmak isteyenler, araştırma enstitüleri, kamu kuruluşları ve ilaç endüstrisi gibi alanlara yönelmeyi hedefleyip, konuyla ilgili ileri düzeyde eğitim almak ve araştırma yapmak isteyenlere eğitim verilmektedir. Ayrıca Farmasötik Kimya Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) programıyla da, özellikle ilaç sanayi çalışanlarının (kalite kontrol, ARGE, ruhsatlandırma vb.) ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim hedeflenmiştir.

 

Yayınlar

 


Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 08.08.2022 17:10:38 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM