ERASMUS

 

ERASMUS-SOCRATES PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ  

 

Marmara Üniversitesi ERASMUS Programından yararlanma hakkına sahiptir. Bu kapsamda fakültemiz öğrencileri Avrupa Birliğine üye ülkelerden birinde bulunan diğer bir eczacılık fakültesi ile ikili anlaşma yapılması koşuluyla eğitimlerinin bir döneminde (1 veya 2 yarıyıl) sözkonusu fakültelerden birinde eğitim alabilir. Bu bölümde öğrencilere bazı temel bilgileri aktarmak amaçlanmıştır. Öğrencilerimiz http://uluslararasi.marmara.edu.tr adresinden veya Fakültemiz ERASMUS komisyonu üyelerinden daha fazla bilgi alabilirler.

 

Prof.Dr.Şule RABUŞ APİKOĞLU (Koordinatör) 

Prof.Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL

Prof.Dr. Şermin TETİK

Prof.Dr. Sinem GÖKTÜRK

Prof.Dr. Ali Demir SEZER

Doç.Dr. Özlem BİNGÖL ÖZAKPINAR

Doç.Dr. Elif ÇALIŞKAN SALİHİ

Dr.Öğr. Üyesi Gökçen YAŞAYAN

Arş.Gör.Hilal KÖSE

 

ERASMUS PROGRAMI NEDİR?

Avrupa Birliği eğitimin kalitesini artırmak ve yüksek öğrenim düzeyindeki öğrencileri geliştirmek için üniversiteler arası işbirliğine önem vermektedir. Erasmus programının başarısı, yurtdışında eğitim almanın diğer ülkelerin dil ve kültürleri hakkında bilgi sağlamanın yanında akademik ve profesyonel gelişim açısından da önemli olduğunu göstermiştir.

Çalışmaların ve diplomaların tanınması zorunluluğu Avrupa genelinde öğrenci ve öğretmenlerin herhangi bir engele takılmadan hareket etmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Erasmus programı içinde pilot projeler yoluyla geliştirilmiştir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) giderek daha geniş alanlarda kullanılmaktadır. ECTS kurumlar arasında köprü görevi yaparak geçişi sağlamakta ve öğrencilere geniş seçenekler sunmaktadır. Sistem, başarı ve öğrenme düzeyleri için ortak bir platform oluşturarak kurumların başarıyı değerlendirmelerini kolaylaştırmaktadır.Böylece ulusal yükseköğretimin uluslararası düzeyde yorumu kolaylaşmaktadır.

 

ECTS KREDİSİ NEDİR?

ECTS kredisi, ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren (1 ile 60 arasında) sayısal değerdir. Bu değer, bir kurumdaki yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin gerektirdiği iş yükünü gösterir. Bu is yükü içerisine bir akademik yılda ders kapsamındaki pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi çalışmalar da girer. ECTS kredileri kapsamında sadece ders saatleri yoktur; ders saatleri dışında öğrencilerin dersle ilgili yaptıkları tüm çalışmalar bu krediye dahil edilir. ECTS kredileri öğrenci iş yükünü ölçmede kesin değil daha çok göreceli ölçütlerdir. Krediler sadece bir dersin o kurumdaki iş yükünün ne kadarını karşıladığını gösterir. ECTS’de, 60 kredi 1 yıllık; 30 kredi ise bir dönemlik iş yüküne karşılık gelir. Program yurtdışında alınan derslerin iş yükünün öğrenci ve kuruma uygunluk göstermesini bekler.

 

ECTS KREDİ TRANSFERİ

Nasıl Transfer Ediliyor?

Her iki kurum da değişim için not dökümü hazırlarlar. Her bir öğrenci için yurtdışına gitmeden önce ve dönüşlerinde hazırlanan bu not dökümlerinin birer kopyası öğrenciye verilir. Kurum öğrencinin geçici olarak gittiği kurumda aldığı kredileri akademik olarak tanıyarak üniversitesinde eğitimine devam etmesini sağlar. Öğrenme anlaşması ile onaylanan programlar için alınan kredilerin transfer edileceğinin garantisi önceden verilir.

Erasmus programının amacı, Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa'nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa'nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

 

Erasmus Değişim Öğrencisi Olabilme Koşulları

Genel Şartlar: 

  • TC vatandaşları,
  • TC tarafından mülteci olarak tanınmış, vatansız veya sürekli ikamet almış olan bireyler,
  • Tam zamanlı Lisans/Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri,
  • Üniversitesinde birinci yılı tamamlamış olan öğrenciler Erasmus hibesinden yararlanabilir.

Hibe miktarları gidilecek ülkeye göre değişebilir. Bütün Erasmus değişimleri için ev sahibi üniversite ile misafir olunan üniversite arasında imzalanmış geçerli bir “İkili Anlaşma”nın (Bilateral Agreement) olması ve her iki tarafın da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması gerekir.

 

Özel Şartlar:

Öğrenci’nin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2,00/4,00 ya da 70/100 olması gerekir. (Lisansüstü ve doktora öğrencileri için asgari not ortalaması 2,50/4 ya da 75/100'dür) Erasmus değişimine başvuran bütün öğrencilerin yabancı dil düzeyi belirleme kriterini yerine getirmeleri gerekir. (Türkçe dilde eğitim yapan bölümlerin öğrencilerinin İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinin birinden yeterlik sınavını geçmesi gerekmektedir.)

Öğrenci Değişim Süresi, yurt dışında öğrenim süresinin üç ayın (veya bir akademik dönemin) altında veya bir yıldan fazla olması durumunda Erasmus hibesi verilemez.

Öğrencinin kabul edildiği üniversitede, alınacak dersler ile kendi üniversitelerinde almaları gereken derslerin denkliği belirlenerek, bölüm/fakülte koordinatörleri ile “Öğrenim Anlaşması” (Learning Agreement) formu doldurulur. Ücretsiz Erasmus Yoğun Dil Kursuna (Erasmus Intensive Language Course), (İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri hariç) devam etmek isteyen öğrenciler standart EYDK başvuru formları ya da kurs düzenleyen kuruluşların kendilerinin düzenledikleri formlarını doldurur. M.Ü. Erasmus Takviminde belirtilen tarihi geciktiren öğrencilerin yerine yedek adaylardan birisi seçilerek gönderilir.

 

ERASMUS kapsamında anlaşmalı Eczacılık Fakülteleri için tıklayınız. 


Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 10.12.2019 19:25:38 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM