Araştırma Birimleri

Merkezi Araştırma Birimi

Farmasötik Bakım Birimi

Farmakoepidemiyoloji Araştırma Birimi

Psikofarmakoloji Araştırma Birimi

Farmakogenetik/Genomik ve İlaç Güvenliliği Araştırma ve Uygulama Birimi

M.Ü. Eczacılık Fakültesi Herbaryumu

 

 

Merkezi Araştırma Birimi

Dr. Öğr. Üyesi Gülbin ERDOĞAN - Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe YEŞİL DEVECİOĞLU - Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÇIKLA YILMAZ - Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Emine ALARÇİN - Eczacılık Teknolojisi Bölümü Sorumlusu

Öğr. Gör. Nuray YÜKTAŞ - Merkezi Araştırma Laboratuvarı Sorumlusu

Prof. Dr. Gülgün TINAZ - Enstrümental Araştırma Laboratuvarı Sorumlusu

Prof.Dr. Kadir TURAN - Hücre Kültürü Laboratuvarı Sorumlusu

 

Merkezi Araştırma Laboratuvarında yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC), atomik absorbsiyon, ultraviyole spektrofotometre, otomotik titratör gibi çeşitli cihazlar ve deneyimli elemanlarla kapsamlı bilimsel çalışmalar ve projeler yürütülmektedir. Ayrıca birime bağlı olarak doku kültürü laboratuvarı ve su üretimi birimi bulunmaktadır.

 

 

Farmasötik Bakım Birimi

Başkan: Prof.Dr. Mesut SANCAR

Mediko Sosyal Hizmeti alan öğrenci ve üniversite personeline hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Birime başvuranlara ilaç danışmanlığı ve hasta eğitimini kapsayan Farmasötik Bakım hizmetleri sunulmaktadır. Birim tarafından geleneksel olarak her yıl Hasta Bilgilendirme Yarışması düzenlenmektedir. 

2004 yılında kurulan birimin en önemli etkinliği 23-25 Eylül 2005 tarihinde Klinik Eczacılık Derneği ile ortaklaşa düzenlediği I. Ulusal Farmasötik Bakım ve Klinik Eczacılık Kongresi olmuştur. Ayrıca, öğrencilerimizin Uygulama Eczanesi stajları, birimimizde Uzm.Ecz. Aylin SANCAR ve Ecz. Ashwak YUNUS AHMED tarafından yürütülmektedir. 

 

 

 

 

Farmakoepidemiyoloji Araştırma Birimi

Başkan: Prof.Dr.Levent KABASAKAL

 

Farmakoepidemiyoloji alanında araştırmalar planlayan ve yürüten birim, bu alanda araştırma yapan diğer araştırmacılarla ve ilaç sanayi ile işbirliği yapmakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Birim tarafından Farmakovijilans Eczacı El Kitabı hazırlanmıştır.

 

 

Psikofarmakoloji Araştırma Birimi

Başkan: Prof.Dr. Feyza ARICIOĞLU

Psikofarmakoloji alanında araştırmalar planlayan ve yürüten birim, bu alanda araştırma yapan farklı disiplinlerde araştırmacılarla işbirliği yapmakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

 

Farmakogenetik/Genomik ve İlaç Güvenliliği Araştırma ve Uygulama Birimi

Başkan: Dr.Öğr.Üy. Ayfer BECEREN

İlaçların güvenlilik ve etkililiğinin değerlendirilmesinde farmakogenetik/genomik  biyogöstergeleri kullanarak advers ilaç reaksiyonlarını önlemek, terapötik başarısızlıga uğrayacak hasta gruplarını aydınlatmak, ilaç riskilerini değerlendirmek  ve minimize etmek  birimin temel amacıdır. Farmakogenetik ve Farmakovijilans  alanında araştırmalar planlayan ve yürüten birim, bu alanda araştırma yapan farklı disiplinlerde araştırmacılarla işbirliği yapmakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 

 

M.Ü. Eczacılık Fakültesi Herbaryumu

Sorumlu Öğr. Üyesi: Doç.Dr. Gizem BULUT

Çalışmaları Farmasötik Botanik Anabilim Dalı tarafından yürütülen herbaryum (Uluslar arası kodu:MARE)1985 yılında Doç.Dr.Ertan TUZLACI tarafından kurulmuştur.Ülkemizin çeşitli yörelerinden toplanmış 16575 bitki örneğinin yer aldığı Herbaryumumuzda özellikle yöresel halk ilacı olarak kullanılan bitkilere ait birçok örnek bulunmaktadır.

 


Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 23.01.2020 10:23:35 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM