Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

 

 

Prof.Dr. Ali Demir SEZER 

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı

E-posta: adsezer@marmara.edu.tr

Tel no: 0216 346 20 82

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Suna ÖZBAŞ

E-posta: suna.turan@marmara.edu.tr

 

 

Ceyda Ekentok Atıcı.jpg (40 KB)

 

Arş.Gör Ceyda EKENTOK ATICI

E-posta: ceyda.ekentok@marmara.edu.tr

 

 

   

 

 

Arş.Gör. Birnur ÇÖMEZ (ÖYP)

E-posta: birnur.comez@marmara.edu.tr

 

  

 

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Biyoteknoloji, biyolojik sistem ve süreçleri kullanarak sorunlara çözüm bulunması ve yararlı ürünler üretilmesidir. Bu bağlamda özel amaç ve üretim için ürün ve teknolojik süreçlerde canlı sistem ve organizmaların ya da bunların türevlerinin kullanılması biyoteknolojinin esasıdır. Farmasötik Biyoteknoloji ise ilaçların biyoteknolojik yöntemlerle üretilmesidir. İlaç biyoteknolojisi günümüzde hızla gelişen bir bilim dalıdır. Biyoteknolojideki hızlı değişim ve ilerleyiş, farmasötik alanda koruyucu, diagnoz ve tedavi edici olarak nükleik asitler, DNA ve/veya RNA fragmentleri (antisens oligonükleotidler, siRNA vb.) monoklonal antikorlar, rekombinant protein ve peptidler gibi moleküllerin üretimi ve formülasyonunda yeni bir çığır açmıştır. Özellikle gen kökenli ilaçlara yönelik kontrollü salım sistemleri ve yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi, nanoteknoloji-nanobiyoteknolojinin farmasötik alanda etkin bir şekilde kullanılır hale getirilmesi farmasötik biyoteknolojinin araştırma alanları arasında yerini almıştır.

1994 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde kurulan Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı o tarihten bu yana lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Halihazırda Farmasötik Biyoteknoloji Doktora Programı Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı ile üniversitemiz yürütücülüğünde "ortak doktora programı" olarak sürdürülmektedir. Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı tarafından Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bağlı olarak yürütülmekte olan Farmasötik Biyoteknoloji Lisansüstü Programlarında (Yüksek Lisans ve Doktora) 30’a yakın yüksek lisans ve 6 adet doktora tezi tamamlanmıştır. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi itibarı ile Marmara Üniversitesi Farmasötik Biyoteknoloji Lisansüstü programlarında 16 adet Yüksek Lisans ve 8 adet Doktora öğrencisi bulunmaktadır. Prof.Dr. Ali Demir Sezer’in Anabilim Dalı Başkanlığında faaliyet gösteren anabilim dalında şu anda 1 profesör, 1 yardımcı doçent ve 1  araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim dalında Yüksek Lisans-Doktora projeleri yanı sıra TÜBİTAK, BAPKO ve çeşitli özel vakıf ve kuruluşlardan alınan projeler kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

-Peptid ve protein formülasyonu ve stabilitesi

-Rekombinant DNA teknolojisi ve bu teknoloji ile üretilen ilaçlar

-Nanobiyoteknoloji

-Gen taşıyıcı sistemler

-Antisens teknolojisi

-Aşı Teknolojisi

-Biyomateryaller

-Farmasötik biyoteknolojide validasyon, GMP uygulamaları

 

  LİSANS DERSLERİ

  Zorunlu Dersler

 

Kod

Dersin Adı

Yıl

Yarıyıl

T

U

Kredi

ECTS

ECZ 453

Farmasötik Biyoteknoloji

4

7

2

0

2

4

ECZ 312

Genetik

3

6

1

1

1,5

2

 

 Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

Yıl

Yarıyıl

T

U

Kredi

ECTS

ECZ 574

Ruhsatlandırma ve Patent

5

10

2

0

2

3

ECZ578

Rekombinant DNA Teknolojisi ile Üretilen Proteinler

5

10

2

0

2

3

ECZ591

Hücre Kültürü Teknikleri

5

9

1

0

1

2

 

   LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

   Tezli Yüksek Lisans Dersleri

Kod

Dersin Adı

T

U

Kredi

ECTS

FBY711

Biyoteknolojide Endüstriyel Uygulamalar I

3

0

8

8

FBY712

Biyoteknolojide Endüstriyel Uygulamalar II

3

0

8

8

FBY713

Biyoteknoloji Ürünlerinde Kalite Kontrolü

3

0

8

8

FBY714

Peptid ve Proteinlerin Stabilitesi

3

0

8

8

FBY717

İleri Farmasötik Biyoteknoloji I

3

0

8

8

FBY718

İleri Farmasötik Biyoteknoloji II

3

0

8

8

FBY719

Biyoteknolojik İlaçlarda Ruhsatlandırma ve Patent

3

0

8

8

FBY720

PEGilasyon

3

0

8

8

FBY721

Biyoteknolojide Literatür Tarama ve Makale Yazımı

3

0

8

8

FBY722

Biyobenzer İlaçlar

3

0

8

8

FBY723

Farmasötik Biyoteknolojide Laboratuvar Uygulamaları

3

0

8

8

FBY724

Farmasötik Biyoteknolojide Araştırma Planlaması ve Sonuçların Değerlendirilmesi

3

0

8

8

FBY725

Temel Hücre Kültürü

3

0

8

8

FBY726

Farmasötik Biyoteknolojide Güncel Konular

3

0

8

8

 

  Doktora Dersleri

 

Kod

Dersin Adı

T

U

Kredi

ECTS

FBY8007

Gen Tedavisi I

3

0

7,5

7,5

FBY8008

Gen Tedavisi II

3

0

7,5

7,5

FBY8009

Aşı Teknolojisindeki Gelişmeler I

3

0

7,5

7,5

FBY8010

Aşı Teknolojisindeki Gelişmeler II

3

0

7,5

7,5

FBY8011

Hücresel Tedavi ve Doku Mühendisliği I

3

0

7,5

7,5

FBY8012

Hücresel Tedavi ve Doku Mühendisliği II

3

0

7,5

7,5

FBY8013

Biyoteknolojik İlaçların Üretim Prosesleri I

3

0

7,5

7,5

FBY8014

Biyoteknolojik İlaçların Üretim Prosesleri II

3

0

7,5

7,5

FBY8015

Moleküler Farmasötik Biyoteknoloji

3

0

7,5

7,5

FBY8016

Hücre Kültürü

3

0

7,5

7,5

FBY8017

Biyopolimerler

3

0

7,5

7,5

FBY8018

Antisens-Antigen Teknoloji

3

0

7,5

7,5

FBY8019

Kan Ürünleri

3

0

7,5

7,5

FBY8020

Nükleik Asitlerin Hücre-İçi Trafiği

3

0

7,5

7,5

FBY8021

Yeni Gen Taşıyıcı Sistemler

3

0

7,5

7,5

FBY8022

Hücre Kültürü Uygulamaları

3

0

7,5

7,5

FBY8023

Peptid ve Proteinlerin Formülasyonu

3

0

7,5

7,5

FBY8024

Moleküler Farmasötik Biyoteknoloji Uygulamaları

3

0

7,5

7,5

FBY8025

Peptid ve Proteinlerin Farmakokinetiği

3

0

7,5

7,5

FBY8026

Gen İlaçlarının Biyodağılımı ve Farmakokinetiği

3

0

7,5

7,5

FBY8027

Tedavide Kullanılan Monoklonal Antikorlar

3

0

7,5

7,5


Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 17.02.2022 11:54:29 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM