Dekanın Mesajı

dekan mesajı.jpg (163 KB) 56. Yılını 13 Eylül’de M.Ü. Recep Tayyip Erdoğan Yerleşkesinde yeni binamızda taşınarak kutlayan Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, yetiştirdiği saygın eczacılar ve bilim dünyasına kazandırdığı değerli isimlerle Türk Eczacılık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kurulduğu 9 Kasım 1963 yılından beri birçok ilke imza atan, yeniliklere açık, genç ve dinamik kadrosuyla 2010 yılından beri Türkiye’nin LYS sıralamasında en çok tercih edilen ikinci fakültesi olmaya devam etmektedir.

Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu’na (ECZAK) 2014 yılının başında akreditasyon için başvuruda bulunan Fakültemiz ”Değerlendirme ve İzleme Ziyareti” raporları incelenmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 6 Ocak 2015 tarihi itibariyle Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne 6 yıl süre ile ”Tam Akreditasyon” verilmiştir.

Fakültemiz, Marmara Üniversitesi’nin en çok bilimsel yayın üreten ve en fazla patente sahip fakültesidir. 2014 yılında Altın Havan Yılın Eczacılık Kurumu Ödülü’ne layık görülen fakültemiz uzun yıllardır düzenlemekte olduğu uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyumlar ile, alanında öncü ve güçlü bir kuruluş olma misyonunu sürdürmektedir.

TEB Eczacılık Akademisi tarafından düzenlenen 2018 Yılı Bilim, Hizmet, Teşvik ve Türk Eczacıları Birliği Özel Ödülü kapsamında  Türk Eczacıları Birliği Özel Ödülü'nü almaya layık görülmüştür.

1992 Yılında Nişantaşı yerleşkesinden Haydarpaşa Yerleşkesine taşınan fakültemiz eğitim-öğretim görevlerini 2019 yılı itibariyle M.Ü. Başıbüyük Sağlık yerleşkesinde teknolojik ve sanayi odaklı yeni binasına taşınmasının sağlanması konusunda Üniversitemiz ve Fakültemiz var gücüyle çalışmaktadır. “İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi arasındaki Lisans, yüksek lisans ve Sanayiye yönelik Eğitim alanlarında işbirliği Protokolü ile yeni binamızda ilaç teknolojisi ve biyoteknolojisi yolunda önemli adımlar atılacaktır. Fakültemizin dergisi olan Journal Research Pharmacy bugün ikinci alan indeksi olan ESCI yer almakta, en büyük hedefimiz olan Science indeks yer almak için çalışmaktayız.

Eğitim programı, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki temel işlevlerini de kapsayacak şekilde; zorunlu ve seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları şeklinde düzenlenmiştir. Doğal ve sentetik kaynaklı ilaçların üretim, kontrol ve pazarlamalarını esas alan temel teorik ve pratik bilgilerin yanında geniş çapta hasta odaklı eğitim de yapılmaktadır. Ayrıca, öğrenciye kozmetoloji, klinik eczacılık konusunda da teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Eczacılık eğitimi teorik bilgilerin yanında çok geniş olarak uygulamaya yönelik becerileri kazandırmayı amaçladığından; öğrenciler eczane, hastane ve ilaç firmalarında meslekleri ile ilgili staj yapmaktadırlar. İnsanla çok yakın ilişkide olan eczacıların eğitim programında, psikoloji, iletişim becerileri, muhasebe derslerinin yanı sıra değişik kültür dersleri de yer almaktadır. 23 Aralık 2015 tarihinde YÖK tarafından kabulü ile Ulusal ÇEP uyumlu bir eğitim-öğretime sahip olan Fakültemiz GEP hazırlıklarını yapmış ve bitirme noktasına gelinmiştir.

“İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi arasındaki Lisans, yüksek lisans ve Sanayiye yönelik Eğitim alanlarında işbirliği Protokolü ile yeni binamızda ilaç teknolojisi ve biyoteknolojisi yolunda önemli adımlar atılacaktır. Lisans ve lisansüstü eğitim ile nitelikli insan gücünü yetiştirilmesi görevine sahip olan Fakültemiz, 2023 Vizyonunda yeni binamızda biyobenzer ürünler ve Ülkemizin stratejisinde önem arz eden hammadde alanında önemli görevler alması en büyük isteğimizdir. Lisans ve lisanüstü eğitim, Eczacı odaları ile sürekli eğitim yaptığımız Klinik Eczacılık alanında Türkiye’nin şu an itibariyle önemli merkezi haline Fakültemiz ile Eczacılıkta Uzmanlık görevini de üstlenmekteyiz. MÜSEM ile Eczacı odaları ve İlaç sanayisi ile sürekli eğitim işbirliği içindeyiz.

Öğrencilerimiz ERASMUS programı aracılığı ile işbirliği içinde olduğumuz üniversitelere eğitim almak için gitmektedirler. Öğrencilerimizin kurmuş oldukları Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Birliği (MUPSA : Marmara University Pharmaceutical Students' Association), Avrupa Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Birliği’ne (EPSA : European Pharmaceutical Students' Association) de üyedir. Bu şekilde, öğrencilerimizin farklı ülkelerdeki eczacılık öğrencileri ile iletişim kurma, farklı kültürlerle etkileşim ve yurt dışındaki mesleki etkinliklere katılabilme olanakları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Marmara Eczacılık Klübü ,FarmAkademi ve Girişimci Eczacılar Klüpleri ile eczacılık mesleğine dair akademik çalışmaların yanı sıra sosyal faaliyet bilinci kapsamında öğrencilerin bedensel, zihinsel, kültürel ve sanatsal alanlardaki yeteneklerini, niteliklerini ortaya çıkarmak bu şekilde öğrencilerin beraberliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Öğrencilerimize KOSGEB girişimcilik sertifikasyon eğitimleri de yapılarak girişimci, inovatif meslekdaşlarımızın yetişmesi amaçlanmaktadır.

Sevgili Arkadaşlar, Fakültemizin eğitim ve öğretim elçileri olarak;

Teknolojiyi iyi kullanan sizlerin yenilikçi düşüncelere sahip olmanızı, teknolojinin süratle geliştiği dünyamızda Meslek içi sürekli eğitimlere katılmanızı,  eczacının asıl işinin üretmek olduğunu aklınızda tutarak bitkisel çayların, kozmetik ürünlerin ve yeni ilaç formülasyonlarının üretim aşamasında bir eczacı olarak her kademede bulunmanızı, Eczacılıkta Uzmanlık (EUS) alarak uzman eczacı kadroları ile hastanelerde yer almanızı, bu şekilde diyabet, onkoloji ve ileride açılacak çeşitli alanlarda uzmanlaşmanızı, Farmasötik Bakım, Akılcı İlaç Kullanımı bilgilerinizi sağlık profesyonelleri ve toplumla paylaşmanızı, Eczacılık Fakültelerinde ciddi bir ihtiyaç olan öğretim üyesi açığını kapatmak üzere yetişmenizi ve kaliteli yayınlara, patentlere, atıflara imza atmanızı, Üniversitelerimizin Teknoparklarında ve İlaç Ar-Ge merkezlerinde söz sahibi olmanızı isterim.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof.Dr.Ş.Güniz Küçükgüzel

Dekan

17.10.2019

 


Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 07.04.2020 17:31:52 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM