Books

 

 

 

 

Kitap Adı: RECENT ADVANCES IN NOVEL DRUG CARRIER SYSTEMS

Editör: Doç. Dr. Ali Demir Sezer

Yayın Tarihi: 2012

Bu kitap yeni ilaç taşıyıcı sistemler ve bunların kullanımları ile ilgili konusunda uzman araştırıcıların yazdığı derlemelerin bir araya getirilmesi ile oluşan ve okuyucuya yeni tip ilaç taşıyıcı sistemler hakkında genel anlamda yardımcı olabilecek bir kaynak niteliği taşımaktadır. Günümüzde kullanılan nanoteknoloji ile üretilen ilaç taşıyıcı sistemlerinin konvansiyonel tip ilaç taşıyıcı sistemlerine üstünlükleri ve kullanım alanları ile ilgili içeriğe sahip kitap ayrıca farmasötik biyoteknolojide kullanılan non-viral kaynaklı taşıyıcı sistemleri de irdelemiştir.  Diğer taraftan, kanser, kardiyovasküler, solunum yolu, genetik ve bulaşıcı hastalıkların tedavisi için dizayn edilen sistemlerin optimizasyonu ve hazırlanmaları ile ilgili bilgileride bu kaynak okuyucuları ile paylaşmaktadır.

 

 

Kitap Adı: KKTC'DE ECZACILIK VE ECZACI PROFİLİ

Yazarlar: Mertdoğan Soyalan, Fatma Azgın, Rümeysa Demirdamar, Hale Z. Toklu 

Yayın Tarihi: 2013

Ecz. Mertdoğan Soyalan’ın Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu’nun danışmanlığında hazırladığı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 2007-2012 yılları arasındaki eczacılık profili, ilaç kullanım profili ve ilaç harcaması” başlıklı yüksek lisans tezinin verilerinin de bir bölümünü kapsayan elinizdeki bu kitap, Ada’daki eczacılığa ve eczacı profiline ışık tutmak amacıyla yazılmıştır.

 

 

 

Kitap Adı: FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ

Editörler: Prof. Dr. Adile Çevikbaş ve Prof. Dr. Ufuk Abbasoğlu

Yayın Tarihi: 2011

Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin, eczane sahibi eczacıların, ilaç sanayiinde çalışan personelin yararlanacağı bu kitap, “Farmasötik Mikrobiyoloji” adındaki ilk türkçe kitaptır.

Özellikle eczacılık mesleği, ilaç ve kozmetik sanayinin gereksinimlerine, bilgi ve becerilerine ışık tutacak temel bilgiler üzerine detaylandırılmıştır. 600 sayfalık bu kitap, her biri, alanında uzman akademisyenler tarafından yazılmış birçok bölümden oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Kitap Adı: TÜRKİYE'NİN YABANİ BESİN BİTKİLERİ VE OT YEMEKLERİ

Yazarı: Prof. Dr. Ertan Tuzlacı

Yayın Tarihi: 2011

Kitapta Türkiye'nin çeşitli yörelerinden derlenen bilgiler kapsamında besin kaynağı olarak yararlanılan yabani bitkiler tanıtılmakta, bu bitkilerin yerel adları, kullanılan kısımları, ne şekilde ve ne amaçla kullanıldığı hakkında bilgiler verilmekte ve bu bilgilerin derlendiği iller belirtilmektedir. Kitapta beslenme ile doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilgisi olan 757 tür yer almaktadır. Ayrıca bu bitkilerin 163'ünün fotoğrafı bulunmaktadır.

Bitkilerden yapılan ot yemekleri (çorba, salata, kavurma ve diğer yemek çeşitleri) kitapta en geniş kapsamda yer alan konulardan birini oluşturmaktadır. Böylece birçok yöresel yemek hakkında bilgi edinilmesi sağlanmıştır. Ayrıca gerek keyif ve gerekse sağlıklı olmak için içilen çaylar ile koku ve lezzet vermek amacıyla kullanılan bitkiler hakkında da bilgiler verilmektedir. Kitap 528 sayfadan oluşmaktadır.

 

 

 

 

 

Kitap Adı: BODRUM’DA BİTKİLER VE YAŞAM

Yazarı: Prof. Dr. Ertan Tuzlacı

Yayın Tarihi: 2005

Bu kitapta Bodrum yöresinin bitkileri ve bitkilerle ilgili geleneksel yaşam kültürü tanıtılmaktadır. Yazarın özel araştırmalarına dayanarak hazırlanan kitap yedi bölümden oluşmaktadır. Genel bölümde çeşitli amaçlarla yararlanılan bitkilere topluca bakış, anıt ağaçlar, kutsal bitkiler, zehirli bitkiler, mantarlar, gelir kaynağı bitkiler, kokulu bitkiler, bir yıllık süreçte Bodrum yaşamına renk katan bitkiler, bitkilerin yöresel adları ve bunlarla ilgili açıklamalar, bitkilerle ilgili yer adları ve türkülerde adı geçen bitkiler, etnobotanik bölümde Latince adlarına göre sıralanan bitkilerin yerel kullanışları hakkında ayrıntılı bilgiler, floristik bölümde ise Bodrum yöresinde saptanan tüm bitkilerin listesi yer almaktadır. Kitap 253 sayfa olup içinde toplam 120 renkli fotoğraf ve bir harita bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Kitap Adı: TÜRKİYE’ NİN BAHÇE BİTKİLERİ VE KENT ÇİÇEKLERİ

Yazarı: Prof. Dr. Ertan Tuzlacı

Yayın Tarihi: 2010

Türkiye'de yetiştirilen bitkileri tanıtmak amacıyla hazırlanan kitap, bahçe ve bitki meraklıları için çok kapsamlı ve özgün bir başvuru kaynağıdır. Kitapta 611 tür (alttür ve varyetelerle birlikte 614 takson) bitki,  bazı cins ve türlere ait birçok kültür çeşidi ve bunlara ait toplam 1111 fotoğraf bulunmaktadır.

Yurdumuzun çeşitli yörelerinde yazarın yıllarca süren özel araştırmalarına ve kendi çektiği fotoğraflara dayanan bu kitapta kentlerimizin parklarında, bahçelerinde, avlularında, mezarlıklarında, yol kenarlarında ve diğer yerlerinde yetiştirilmiş olarak gördüğümüz ağaçlar, çalılar ve otsu bitkiler fotoğrafları ile tanıtılmaktadır. Bu bitkilerle ilgili bazı özel bilgiler verilmektedir. Kitap bitkileri tanıtıcı bir kılavuz niteliğinde olmakla birlikte özel bahçe düzenlemeleri için uygun bitkilerin belirlenmesi konusunda bilgi edinilebilecek geniş kapsamlı bir kaynaktır. Kitap 885 sayfadan oluşmaktadır.

 

 

Kitap Adı: BOZCAADA'NIN ÇİÇEKLERİ VE YARARLI BİTKİLERİ

Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. Gizem Bulut, Prof. Dr. Ertan Tuzlacı

Yayın Tarihi: 2009

Bu kitapta başlıca Bozcaada’nın yararlı bitkileri, Bozcaada’nın florası ve vejetasyonu tanıtılmakta ve Bozcaada bitkilerinin listesi sunulmaktadır. Yazarların özel araştırmalarına dayanılarak hazırlanan kitap 96 sayfa olup içinde toplam 140 renkli fotoğraf ve bir harita yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

Kitap Adı: DEKORATİF TÜRKİYE BİTKİLERİ

Yazarı: Prof. Dr. Ertan Tuzlacı

Yayın Tarihi: 2007

Güzel görünüşlü ve dekoratif 500 Türkiye bitkisinin fotoğrafları ile tanıtıldığı bu kitap doğaseverler ve çiçek meraklıları için geniş kapsamlı, bilimsel ve özgün bir başvuru kaynağıdır. Yazarın kendi çektiği fotoğraflara ve özel araştırmalarına dayanarak hazırlanan kitapta yurdumuzun çeşitli yörelerinde yetişen bitkilerden örnekler ve bu bitkilere ait toplam 644 fotoğraf bulunmaktadır. Yaşadığı ortamı güzelleştirmek için yurdumuzun bitkilerini değerlendirmek, süsleme alanında kurutulmuş bitkilerden yararlanarak çeşitli ürünler oluşturmak isteyenler için de bir kılavuz ve esin kaynağı niteliğindedir. Kitap 560 sayfadan oluşmaktadır. 

 

 

 

 

Kitap Adı: “ŞİFA NİYETİNE” TÜRKİYE’ NİN BİTKİSEL HALK İLAÇLARI

Yazarı: Prof. Dr. Ertan Tuzlacı

Yayın Tarihi: 2006

Geleneksel halk kültürünün önemli bir alanını oluşturan bitkisel halk ilaçlarını ve yurdumuzun tıbbi bitkilerini tanımak isteyenler için kapsamlı bir başvuru kaynağıdır. Bu kitap Türkiye'nin çeşitli yörelerinden derlenen bitkisel halk ilaçlarını ve bunların hangi amaçla kullanıldığı hakkındaki bilgileri içermektedir. Burada sunulan bilgiler yazarın uzun yıllar boyunca yapmış olduğu kendi bilimsel araştırmalarına, yönettiği ve danışmanlığını yürüttüğü çalışmalara dayanmaktadır. 275 bitki fotoğrafının yer aldığı bu çalışma aynı zamanda tedavide yararlanılan bitkileri tanımak için de bir kılavuz niteliğindedir. Kitap 449 sayfadan oluşmaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: TÜRKİYE BİTKİLERİ SÖZLÜĞÜ (Genişletilmiş 2. Baskı)

Yazarı: Prof. Dr. Ertan Tuzlacı

Yayın Tarihi: 2011

Bilimsel araştırmalara ve kanıtlara dayanarak hazırlanan bu sözlük Türkiye bitkilerinin günümüzde geçerli yerli adlarını ve bunların Latince karşılıklarını içermektedir. Kitapta ayrıca yerli adların saptandığı yöreler belirtilmiş, bu adların kökenleri ve anlamları hakkında bilgiler verilmiştir. Sözlükte toplam 6831 yerli ad ve 2578 tür bulunmaktadır. 
Bu kitap yurdumuzun bitkilerini yerli ve Latince adlarıyla tanımak isteyenler için geniş kapsamlı bir kaynaktır ve 1294 sayfadan oluşmaktadır. 

 

 

 

Kitap Adı: TÜRKİYE BİTKİLERİ SÖZLÜĞÜ

Yazarı: Prof. Dr. Ertan Tuzlacı

Yayın Tarihi: 2006

Bilimsel araştırmalara ve kanıtlara dayanarak hazırlanan bu sözlük Türkiye bitkilerinin günümüzde geçerli yerli adlarını ve bunların Latince karşılıklarını içermektedir. Kitapta ayrıca yerli adların saptandığı yöreler belirtilmiş, bu adların kökenleri ve anlamları hakkında bilgiler verilmiştir. Kitap 353 sayfadan oluşmaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: BODRUM YARIMADASI’NIN ÇİÇEKLERİ VE YARARLI  BİTKİLERİ

Yazarı: Prof. Dr. Ertan Tuzlacı

Yayın Tarihi: 2003

Bu kitapta Bodrum Yarımadası’nın florası, bitki örtüsü, endemik bitkileri, korunması gereken bitkileri ile tedavide ve besin olarak yararlanılan bitkileri tanıtılmaktadır. Kitap 68 sayfa olup içinde toplam 150 renkli fotoğraf ve bir harita yer almaktadır.

 

 

 

 

Kitap Adı: KONTROLLÜ SALIM SİSTEMLERİ

Editör: Prof. Dr. Aylâ Z. Gürsoy

Yayın Tarihi: 2002

Kitapta kontrollü salım sistemleri ile ilgili genel ve sistemlere özgü güncelleştirilmiş bilgiler bir bütün içerisinde okuyucuya sunulmuştur. Kitap 20 bölüm ve 406 sayfadan oluşmaktadır.

 

 

 

 

Kitap Adı: FARMASÖTİK TEKNOLOJİ - Temel Konular ve Dozaj Şekilleri

Editör: Prof. Dr. Aylâ Z. Gürsoy

Yayın Tarihi: 2004

Kitapta Farmasötik Teknolojideki temel konular ve dozaj şekilleri ile ilgili güncelleştirilmiş bilgiler bir bütün içerisinde okuyucuya sunulmuştur. Kitap 34 bölüm ve 498 sayfadan oluşmaktadır.

 

 

 

 

 

Kitap Adı: FARMASÖTİK TEKNOLOJİ LABORATUVAR KİTABI

Editör: Prof. Dr. Betül Dortunç

Yayın Tarihi: 2012

Kitapta Farmasötik Teknolojideki temel işlemler ve farmasötik dozaj şekilleri okuyucuya sunulmuştur. Kitap 189 sayfadan oluşmaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: KOZMETOLOJİYE GİRİŞ

Yazarlar: Murat Türkoğlu, Erkin Pekmezci

Yayın Yılı: 2006 İstanbul

İkinci baskısı sunulan 169 sayfalık bu kitap eczacılık, tıp, kimya, biyoloji bibi alanlarda okuyan öğrencilere, bu alanda çalışanlara kozmetik formüllerle ilgili bir fikir vermek ve yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır. Kitapta deri ve dermatoloji ile ilgili bölümler yeniden ele alımış ve genişletilmiştir.

 

 

 

 

Kitap Adı: KONTROLLÜ İLAÇ SERBESTLEŞTİREN SİSTEMLER

Yazarlar: Ayla Gülsoy, Erhan Pişkin, Betül Dortunç, N. A. Peppas

Bu kitap kontrollü ilaç serbestleştiren sistemlerin tanıtılması amacıyla hazırlanmış ilk Türkçe kaynaktır. 325 sayfalık kitap üç ana bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde okuyucuya ışık tutmak amacı ile genel bilgiler sunulmuştur. Kitabın ikinci ana bölümünde sistemler serbestleştirme mekanizmalarına göre sınıflandırılmış ve difüzyon kontrollü, kimyasal kontrollü ve çözücünüm harekete geçirdiği sistemler ayrı ayrı ele alınarak tartışılmıştır. Kitabın üçüncü bölümünde ilaç serbestleştiren sistemler uygulama yolları ve geometrik şekillerine göre gruplandırılmaktadır.

 

 

 

Kitap Adı: FARMASOTİK TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 1

Yazarlar: Ayla Gürsoy, Betül Dortunç, Jülide Akbuğa

Kitabın ilk bölümünde pratik çalışmaya yeni başlayan öğrenciler için genel ve teknik bilgiler verilmiştir. Daha sonraki bölümde farmasötik şekiller ve örneklerine geçilmiş, preparatlar fiziksel özellikleri göz önüne alınarak çözeltilerden yarı  katılara doğru gruplandırılmıştır. Kitabın son bölümü kozmetik preparatlara ayrılmıştır. Kitap 130 sayfadan oluşmaktadır. 

 

 

 

 Kitap Adı: FARMASOTİK TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 2

Yazarlar: Ayla Gürsoy, Betül Dortunç, Jülide Akbuğa

117 sayfadan oluşan bu kitabın ilk bölümünde katı dozaj şekillerinin hazırlanması ve kontrolleri, ikinci bölümde parenteral preparatların hazırlanması ve kontrolleri, stabilite çalışması, ditile su, ambalaj ve cerrahi malzeme kontrolleri anlatılmıştır. Konu ile yeni karşılaşacak öğrenciye yardımcı olmak amacıyla hazırlanacak preparatlarla ilgili temel ve teknik bilgilerin yanı sıra örnekli açıklamalara da yer verilmiştir.

 

 

 

 

Kitap Adı: FARMASÖTİK TEKNOLOJİYE BAŞLANGIÇ

Yazar: Prof. Dr. Şükran Geçgil

Yayın Yılı: 1991

Farmasötik Teknolojiye Başlangıç kitabının yayın amacı ilaç ve ilaç üretimi ile ilgili esaslar, kavramlar ve temel işlemler hakkında genel bilgiler ile örnekler vermektedir. Bu temel prensipler çok iyi kavrandığı takdirde ilaç üretimi ve kitabın içindeki konularda derinleşmek çok kolay olacaktır. Ayrıca bu yayın ile ilaç üretimi, ilaç öğrenimi ve ilaç dağıtımı ile uğraşanlarla, ilacı tanımak ve öğrenmek isteyenlere faydalı olmak amaçlanmıştır.

 

 

 

 

Kitap Adı: ECZACI, İLAÇ, GIDA, KOZMETİK KONULARI İLE İLGİLİ YASA, YÖNETMELİK, KARARNAME VE BİLDİRİLER

Yazar: Prof. Dr. Şükran Geçgil

Yayın Yılı: 1988 İstanbul

Kitap, değişik bölümler halinde ülkemizde geçerli ve eczacılık ile ona yakın olan gıda, kozmetik konuları ve ayrıca eczacının çalışma ortamları ile ilgili yasalar, yönetmelikler, kararnameler ve bildirgelerin yayınlanan en son şekillerini içermektedir. Bu nedenlerle gıda, ilaç ve kozmetik konularında eğitim, üretim, kontrol, uygulama, anlaşma ve güncel olayları değerlendirmede faydalı bir yayın olabilmesi amaçlanmıştır.

 

 

 

 

Kitap Adı: BESİN ANALİZİ

Yazar: Prof. Dr. Şükran Geçgil

Yayın Yılı: 1987 İstanbul

Kitapta temel besin maddeleri ve onlarla üretilen çeşitli besinler ve üretim esnasında kullanılan tüm yardımcı maddeler gruplandırılmış; üretimde kullanılan maddeler de yapılması gerekli kalitarif ve kantitatif kontroller verilmiş ve kolay uygulanabilen genel kontrol metotları açıklanmıştır. Kontrollerde uygulanan tekniklerin tekrarlarını azaltmak gayesi ile, seçilmiş analiz metotlarına kitabın son bölümünde yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

Kitap Adı: BİTKİLERİN SAĞLIK GÜCÜ

Editör: Prof. Dr. Elçin GÜRKAN

Yayın Tarihi: 2009

İstanbul Eczacı Odası tarafından Havan Dergisi'ne ek olarak 2000 adte bastırılan bu kitap, Bitkisel Tedavi kitabının devamı niteliğinde olup o kitapta ele alınmamış bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan reçeteler ve birkilere yer verilmiştir. 6 bölümden oluşan kitap, 70 sayfadır. 

 

 

 

 

 

Kitap Adı: BİTKİSEL TEDAVİ

Editör: Prof. Dr. Elçin GÜRKAN

Yayın Tarihi: 2007

11 Bölüm ve 176 sayfadan oluşan bu kitapta hastalıklara göre sıralanmış olan her bitkinin sadece kapsamında bulunduğu belirli o hastalıkla ilgili özel etkileri zikredilmiştir. Ayrıca halk arasında anlaşılabilmesi açısından kavramların Türkçe anlamları da yanlarına yazılmıştır. 

 

 

 

 

 

Kitap Adı: ORGANİK BİLEŞİKLER İLE İLAÇLARIN ADLANDIRILMASI VE TEMEL ORGANİK REAKSİYONLAR

Yazarı: Prof.Dr. Mert Ülgen

Yayın Tarihi: 1999

İlaç ve organik bileşiklerle ilgili alanlarda öğrenim görenlerin başvurabilecekleri bir kaynak olan, 232 sayfa ve 7 bölümden oluşan kitapta, organik kimyada ve ilaç kimyasında en sık karşılaşolan radikallerin, fonksiyonel grupların ve sentez ilkel maddelerinin sistematik olarak sınıflandırılması yapılmış, çeşitli örneklere ve kurallara dayalı detaylı bir açıklama ve adlandırma kuralları açıklanmıştır. Ayrıca ilaç olarak kullanılan önemli organik kişmyasal yapıların adlandırılmasına yine seçilmiş örneklerle yer verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Kitap Adı: İLAÇLARIN METABOLİZMASI (BİYOTRANSFORMASYON)

Yazarı: Prof. Dr. Sevim Rollas

Yayın Tarihi: 1992

272 sayfalık kitabın birinci bölümünde biyotransformasyon reaksiyonları ayrınıtılı bir biçimde ele alınmıştır. Kitabın ikinci bölümünde ise ilaçlarda ve metabolitlerinde sık rastlanan işlevli grupların tanıtımı yapıldıktan sonra farmakolojik sınıflandırmaya göre derlenen ilaç etken maddelerinin kimyasal, jenerik ve ticarî adları ile yapı formülleri verildikten sonra metabolitlerinin adları ve ana metabolitlerinin kimyasal yapıları sunulmuştur. İlaçların Metabolizması (Biyotransformasyon) adlı eser, kitabın önsözünü yazan Prof. Dr. Nedime Ergenç'in de belirttiği gibi alanında Türkçe basılmış ilk kitap olması nedeniyle öğrencilerin ve konuyla ilgilenen araştırmacıların başvurabilecekleri değerli bir kaynaktır.  

 

 

 

 

Kitap adı: KISA KANTİTATİF ANALİZ UYGULAMASI

Yazarı: Prof.Dr.Emre Dölen

Yayın Tarihi: 2003

Bu kitap, Eczacılık Fakültelerinin ikinci sınıfında okutulmakta olan “Analitik Kimya II” dersinin laboratuar uygulamasına kılavuz olarak hazırlanmıştır. Kantitatif analizin temellerine değinilmeden yalnız kısa tanım ve bilgiler verilmiş, titrasyon çözeltilerinin hazırlanması ve ayarlanması ve çeşitli tayin işlemleri ayrıntılı biçimde anlatılmıştır. Kitap 8 bölüm, 72 sayfadan oluşmaktadır.

 

 

 

 

 

Kitap Adı: ANALİTİK KİMYAYA GİRİŞ

Yazarı:  Prof.Dr. Emre Dölen

Yayın Tarihi: 2002

Bu kitap, Eczacılık Fakültesi’nin birinci sınıfında okutulmakta olan Analitik kimya I dersindeki temel kavramlarını vermeyi amaçlamaktadır. Analitik kimyanın temeli sulu çözeltilerdeki dengeler üzerine dayandığından konuya bu açıdan yaklaşılmıştır. Kitap 14 bölüm ve 752 sayfadan oluşmaktadır.

 

 

 

 

 

Kitap adı: KROMATOGRAFİK ANALİZİN TEMEL İLKELERİ VE YÜKSEK BASIMÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ UYGULAMALARI

Yazarı: Doç.Dr.Güler Yalçın

Yayın Tarihi: 1999

 Bu kitap, kromatografik analiz yöntemlerini ve özellikle yüksek basınçlı sıvı kromatografisini kullanan eczacı, kimyacı, biyokimyacı, toksikolog ve diğer konuyla ilgili meslek sahiplerine yardımcı olmak ve yine bu yöntemi kullanmaya aday öğrencileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Kitap 90 sayfadan oluşmaktadır.

 

 

 

 

 

Kitap adı: KALİTATİF ANALİZ UYGULAMASI (Yarı Mikro Yöntem)

Yazarı: Prof.Dr.Emre Dölen, Doç.Dr.Mürşit Pekin

Yayın Tarihi: 1997

Bu kitap, Eczacılık Fakültelerinin birinci sınıfında okutulmakta olan “Analitik Kimya I” dersinin laboratuar uygulamasına kılavuz olarak hazırlanmıştır. Kitapta kalitatif analize gerekli temel bilgiler özetlenerek verilmiş, katyonların sistematik analizi, anyonların sistematik analizi ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Kitap 352 sayfadır. 

 

 

 

 

 

Kitap adı: ANALİTİK KİMYA (Volümetrik Yöntemler)

Yazarı: Doç.Dr.Emre Dölen

Yayın Tarihi: 1988

Bu kitap, Eczacılık Fakültesi’nin ikinci sınıfında okutulmakta olan Analitik kimya II dersinin volümetrik yöntemlere ilişkin bölümünü kapsamakta ve bu alandaki klasik temel bilgilerin verilmesini amaçlamaktadır. Kitap 18 bölüm ve 581 sayfadan oluşmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Kitap adı: TÜRKİYE ÜNİVERSİTE TARİHİ

Editör: Prof.Dr.Emre Dölen

Yayın Tarihi: 2009

Bu kitap beş cilt olarak düzenlenmiş olup bir bütün oluşturmaktadır. Ancak her cilt kendi içinde bir bütündür. Birinci ciltte Darülfünun kurma girişimleri ve Osmanlı döneminde Darülfünun, ikinci ciltte Cumhuriyet döneminde Darülfünun, üçüncü ciltte Darülfünun’un ilgası ve yapılan tasfiye, dördüncü ciltte 1933-1946 döneminde İstanbul Üniversitesi ve beşinci ciltte de 1946-1981 dönemini kapsayan özerk üniversite dönemi ele alınmıştır.

 

 

 

 

 

Kitap adı: Eczacılık Öğrencileri İçin Matematik

Ders Notları

Yazarı: Doç. Dr. A. Seza Baştuğ

Yayın Tarihi: 2005 - ISBN 9789755031448 – 1. Baskı – Evrim Yayınevi – İstanbul 

Kuram ve uygulamanın uyumlu bir bileşimiyle dört yıllık eğitim gören Eczacılık Öğrencileri için hazırlanan bu kitap, Matematiksel düşünme alanında ilerlemek isteyen tüm öğrencilere de hitap edecek bir içeriğe sahiptir.

240 sayfadan oluşan kitapta Temel Kavramlar, Anlamlı Sayılar, Logaritma, Deneysel Bulguların Sunumu, Birinci Dereceden Fonksiyonlar, İkinci Dereceden Fonksiyonlar, Türev ve Diferansiyel, İntegral, Diferansiyel Denklemlere Giriş, Yanılgı Hesabı başlıca konu başlıklarını oluşturmaktadır.

 

 

 

 

Kitap adı: Eczacılık Öğrencileri İçin Matematik

Yazarı: Prof. Dr. A. Seza Baştuğ

Yayın Tarihi: 2010  - ISBN 9789755032009 – Genişletilmiş 2. Baskı – Evrim Yayınevi – İstanbul  

Kuram ve uygulamanın uyumlu bir bileşimiyle beş yıllık eğitim gören Eczacılık Öğrencileri için hazırlanan ve istatistik konularına görece daha fazla yer veren bu kitap, Matematiksel düşünme alanında ilerlemek isteyen tüm öğrencilere de hitap edecek bir içeriğe sahiptir.

Temel Kavramlar, Anlamlı Sayılar, Logaritma, Deneysel Bulguların Sunumu, Birinci Dereceden Fonksiyonlar, İkinci Dereceden Fonksiyonlar, Türev ve Diferansiyel, Diferansiyel Denklemlere Giriş, Yanılgı Hesabı, Kuşkulu Değer Atma, Kaç Ölçme Yapmalı, Sonuçlarda Önem Sınaması, Deney Sonuçlarının Karşılaştırılması, Olasılığa Giriş başlıca konu başlıklarını oluşturmaktadır.

 

 

 

Kitap adı: Radyoaktivite ve Sağlık 

Yazarı: Prof. Dr. A. Seza Baştuğ – Doç. Dr. Osman Z. Sayhan 

Yayın Tarihi: 2010 - ISBN 9789755032023 – Evrim Yayınevi – İstanbul   

Eczacılık öğrencileri için hazırlanan kitapta çekirdek tepkimeleri, tepkimelerden ve kararsız çekirdeklerden yayımlanan ışımalar, çekirdek enerjisi ile çekirdek güç merkezleri ve özellikle ışımaların sağlık üzerine etkilerinin incelenmektedir.

166 sayfadan oluşan kitaptaki konu başlıkları şunlardır: Atom Çağı, Radyoaktif Işınlar, Radyoaktif Bozunma, Çekirdek Bölünmesi, Kütle Açığı, Çekirdek Kaynaşması, Enerji Üretimi, Radyoaktif Bozunmanın Kinetiği, Işımaların Canlılara Etkileri, İyonlaştırıcı Işımalardan Korunma, Tanıda ve Tedavide Işıma, Yaş Belirleme–Işıma Sayaçları   

 

 

 

Kitap adı: Kolloitler

Yazarı: Doç. Dr. A. Seza Baştuğ 

Yayın Tarihi: 2005   

Eczacılık öğrencileri için hazırlanan ders notunda koloit sistemlerin tanımı, hazırlanmaları, koloit sistemlerin türleri ile bunların çeşitli özellikleri anlatılmaktadır.

134 sayfadan oluşan kitaptaki konu başlıkları şunkardır: Özellikler ve Sınıflandırma, Kolloit Çözeltilerin Hazırlanması, Kolloitleri Süzmek, Kolloitler ve Işık, Kolloit Çözeltilerde Tanecik Hareketleri, Kolloit Çözeltilerde Viskozite ve Yüzey Olayları, Kolloitlerin Elektriksel Özellikleri, Kolloitlerde Kararlılık ve Pıhtılaşma, Jeller, Emülsiyonlar, Aerosoller ve Köpükler 

 

 

 

Kitap adı: Türkiye Fiziksel Kimya Yayınları Kaynakçası 1926 – 1983

Yazarı: A. Seza Baştuğ – Nermin Seyrek – Melda Tunçay 

Yayın Tarihi: l1992 

Alanında yapılmış ilk ve tek kaynakça denemesi olan kitap ülkemizdeki ilk Fiziksel Kimya biriminin başlangıcı olan 1926 ile 1983 yılları arasında yurt içinde yapılmış kitap, tez, proje, makale ve bildirileri kapsamaktadır. 294 sayfadan oşuşmaktadır.

 

 

 

Kitap adı: Biyofiziğe Giriş

Yazarı: Doç.Dr. Osman Ziya Sayhan

Yayın Tarihi: 2010

Bu kitap Biyofiziğe giriş olarak; Mekanik, Enerjetik, Taşınım Hareketleri ve Elektriksel Sinyaller ve İletiler olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır. Birinci bölümde mekaniğin kavram, kanunu ve yöntemlerinin biyolojik sistemlere uygulanmasını anlatmak amaçlanmıştır. Ek olarak her gün yapmak zorunda olduğumuz bir eylem olan yürüme, vücut dinamiği açısından tartışılmıştır. İkinci bölüm metabolik hızın, fiziksel aktivite ve kişiden kişiye nasıl ve hangi şartlarda değiştiği incelenmiştir. Canlılığın en küçük birimi olan hücre üçüncü bölümde incelenmiştir. Son bölümde canlıda elektriksel olayların dayandığı temel ilkeler ve biyoelektriğin kaynakları açıklanmıştır. Ayrıca sinaptik iletimin biyofizik temellerinin gözden geçirilmesi konusunda öğrenciye yol gösterilmeye çalışılmıştır.

 

 

Kitap adı: Besin Analizleri - Cilt 3

Yazar: Prof. Dr. Cemal Omurtag

Yayın yılı: 1982

Besin Analizleri serisinin üçüncü cildi olan bu kitapta et, su, süt ve bunların mamulleri ile yumurta, bal, meşrubat, kutu konservesi ve diğer bazı yiyecek ve içeceklerin analiz metotları anlatılmıştır. Halk sağlığını ilgilendiren insan ve hayvan hekimlikleri ile bunlarla yakın ilgisi olan diğer mesleklerin öğrenci ve uzmanlarına yararlı olması amacıyla hazırlanan bu kitapta hem muayene ve kontrol hem de analiz metotlarına yeteri kadar yer verilmeye çalışılmıştır.  

 

 

 

Kitap Adı: İLAÇ FORMÜLASYONUNDA HESAPLAMALAR

Yazar: Prof. Dr. Şükran Geçgil

Kitap üç kısımdan meydana gelmiştir. Birinci kısım, ilaç formülasyonu ile ilgili hesaplamalarda kullanılan genel kavram ve işlemlerle; doz, maksima doz, konsantrasyon, yorgunluk v.b.  konularda yapılan hesaplamaları; ikinci kısım literatürde, kodeks ve farmakopelerde verilen farmasötik preparat formüllerini değişik şekillerdeki ifadeleri ve sinonimleri ile ilgili hesaplamaları, üçüncü kısımda da formülasyon hesaplamaları için önemli olan cetvelleri kapsamaktadır.

 

 

 

 

Kitap Adı: SUPOZİTUVARLAR

Yazar: Doç. Dr. Şükran Geçgil

Bu kitap son yıllarda geniş bir kullanma sahası bulunan supozituvar şeklindeki galenik preparatların tarifi, sınıflandırılması, hazırlama metotları, sıvağları ve değişik formülleri ile ilgili temel ve klasik bilgileri bir araya toplamak gayesiyle hazırlanmıştır. Pratik yönden faydalı olabilmek amacıyla, supozituvar hazırlama metotları, prensipleriyle birlikte açıklanmış; temel metotlar ve formüllerle birlikte, basit görülebilecek hususlar üzerinde de durulmuştur. Ayrıca kitabın son kısmında tedavi değerleri tespit edilmiş çeşitli formüllere yer verilmiştir.

 

 

 


This page updated by Eczacılık Fakültesi on 30.06.2020 15:03:42

QUICK MENU