2021-2022 Yaz Döneminde Staj Yapacak öğrencilerimizin Dikkatine!

2021-2022 Yaz Döneminde Staj 1 - Staj 2  yapacak  öğrencilerin
dikkatine!

Staj 1 ve Staj 2 yapacak öğrenciler staj ile ilgilibelgelerin  (Sgk Beyan Formu ve Zorunlu Staj formu vb.) teslimi 16 Mayıs 2022 tarihi 11:30-13:00 saatleri arasında Amfi 2 de  Uygulama Eczanesi
Sorumlusu Ecz.Müge YEŞİLDAĞ a yapılacaktır.

2021-2022 Yaz Döneminde Staj 3  yapacak  öğrencilerin dikkatine!

Staj 3 yapacak öğrenciler staj ile ilgili belgelerin  (Sgk Beyan Formu ve
Zorunlu Staj formu vb.) teslimi 20 Mayıs 2022 tarihi 08:30- 10:00
saatleri arasında Amfi 2 de  Uygulama Eczanesi Sorumlusu Ecz.Müge
YEŞİLDAĞ a yapılacaktır.

HIZLI ERİŞİM