BIOEXPO 2022 API Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi Sempozyumu

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Katkıları ile

API Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi Sempozyumları  Bioexpo’da düzenleniyor

19-21 Ekim 2022 – İstanbul Lütfi Kırdar

BIOEXPO 2022’de birbirinden önemli konular işlenecek ancak etkinlik genel anlamda 2 noktayı mercek altına alacak bunlardan ilki ilaç sanayi ve üretiminin temeli olan Aktif Farmasötik Bileşenler (API) ve son yıllarda bir hayli popüler hale gelen ve yaşam bilimleri için çok değerli bir konu olan Gıda Biyoteknolojisi.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Ana Bilim Dalının bilimsel katkısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) katkıları ile Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Demir Sezer’in moderasyonu eşliğinde gerçekleştirilecek Global’den Türkiye’ye API Teknolojileri ve Gelişim Süreçleri Sempozyumu BIOEXPO 2022 Yaşam Bilimleri Fuarları’nın en önemli etkinliklerinden biri olacak.

BIOEXPO 2022 etkinliğinin odaklarından ilki olan API kavramı yaşam bilimleri alanında yıllardır çok büyük bir önem taşımaktaydı ancak COVID-19 pandemisi ile birlikte hızlıca popülerleşen bu kavram son zamanlarda birçok uzmanın araştırmalarının merkezinde yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “Üretim süreci tamamlanmış bir farmasötik üründe (FPP) kullanılan, farmakolojik aktivite sağlamak, hastanın fizyolojik fonksiyonların değiştirilmesi ya da eski haline getirilmesinde, hastalığın teşhisinde, iyileştirilmesinde, hafifletilmesinde, tedavisinde veya önlenmesinde doğrudan etkiye sahip olan bir madde veya madde kombinasyonu” şeklinde tanımlanan API kavramı gerek yaşam bilimleri alanındaki pazar payı gerekse gelişen teknoloji ile birlikte yeni çalışmaların ortaya çıkması ile birlikte daha da önem kazandı. Aktif  Farmasötik Bileşenlerin üretim şekilleri, üretim sistemlerinin güvenliği ve üretilen bileşiklerin genetik altyapıya bağlı olarak kişiselleştirilmesi de en az bu bileşikler kadar ilgi çekici konular. Bu nedenle bu konulara dair birçok çalışma hali hazırda yürütülmekte ve buna bağlı olarak da her geçen gün yeni gelişmeler bu konuyu daha da canlı tutmaktadır.

Global’den Türkiye’ye API Teknolojileri ve Gelişim Süreçleri Sempozyumu

20-21 Ekim 2022 - Bioexpo

Pandemi koşullarının iyileşmesi ile 2022 yılında yüz yüze yapılacak olan etkinlik birçok endüstri profesyonelini yaşam bilimlerindeki ortak başlıklar çevresinde bir araya getirecek. Global’den Türkiye’ye API Teknolojileri ve Gelişim Süreçleri Sempozyumu’nun belirlenen ana oturum başlıkları;

  • Konvansiyonel API Teknolojileri ve Üretim Stratejileri
  •        Biyoteknolojik İlaçların Önemi ve Geleceği - TÜBİTAK 
  • Dünya Pazarında Konvansiyonel API Tedarik Zinciri
  •        Biyolojik İlaçlarda ArGe, PreKlinik ve Klinik Süreçlerin Yönetimi - TÜSEB
  •        Türkiye’deki Konvansiyonel  ve Biyoteknolojik  API Üretimi ve Regülasyonları - TİTCK
  • Türkiye’de Biyoteknolojik İlaç Moleküllerinin Üretilme Stratejileri ve Eylem Planı

API Sempozyumu ile eş zamanlı paralel oturumlarda bilimsel ve akademik  ArGe sunumları, atölye ve seminerler katılımcı kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecektir. 

Gıda Biyoteknolojisinde İnovasyon Sempozyumu

19-21 Ekim 2022 - Bioexpo

BOEXPO 2022 etkinliğinin odaklarından ikincisi ise son zamanlarda toplumdaki beslenme bilincinde meydana gelen olumlu değişimler birlikte hemen hemen herkesin ilgisini çeken ve gerek globalde gerekse Türkiye’de birçok başarılı akademik çalışmanın yürütüldüğü Gıda Biyoteknolojisi.

Gıda biyoteknolojisi, gıda olarak tüketilen ana ürünlerinin yanı sıra gıda ürünlerinin üretiminde kullanılan önemli gıda bileşenleri ve gıda katkı maddelerinin üretimi ve işlenmesinde kullanılan modern biyoteknolojik tekniklerin uygulanması olarak tanımlanabilir. Son 20 yılda artan nüfus ve azalan ekilebilir arazi miktarının bir sonucu olarak hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için yaşam bilimleri alanından gerek ekonomik gerekse akademik anlamda büyük bir hazine olarak görülmektedir.

Yaşam bilimleri alanında büyük önem taşıyan konuları her zaman gündemde tutmaya özen gösteren BIOEXPO Yaşam Bilimleri Platformu, Gıda Biyoteknolojisini Bioexpo 2022’de görkemli bir etkinlik ile gündeme getirecek. 19-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknolojisi Enstitüsü'nün bilimsel katkıları,  Yıldız Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Tübitak  öncülüğünde alanında uzman akademisyenlerin katkısı ile gerçekleştirilecek “Gıda Biyoteknolojisinde İnovasyon Sempozyumu” Gıda Biyoteknolojisi hakkındaki birçok konu ve gelişmeye ışık tutacak.

19 Ekim 2022 tarihinde 4 ana oturum ile gerçekleştirilecek sempozyuma ek olarak iki gün boyunca katılımcıların birebir şekilde yararlanabileceği temel ve ileri düzey biyoteknolojik yöntemlerin uygulamalı şekilde anlatılacağı Open Lab formatı ve atölye / seminerler bu etkinlikle eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Bioexpo 2022 Yaşam Bilimleri Fuarları Biyoteknoloji, Laboratuvar/ Analiz, Farmasötik/Nutrasötik ve Temizoda endüstrisi alanında politikalar üreten kamu kurum ve kuruluşları, teknoloji geliştiren merkezler, yaşam bilimleri endüstrilerinin tüm alanlarında üretim ve uygulama yapan kuruluşlar, ilgili bilimsel disiplinlerin akademik kurumlarının 19-21 Ekim 2022 tarihleri büyük bulaşmasına ev sahipliği yapacaktır.

Etkinlik Programına Ulaşmak İçin;

Bioexpo 2022  Ziyaret İçin;

www.bioexpo.com.tr

HIZLI ERİŞİM