Doç.Dr. Ali ŞEN ve Ekibinin TÜBİTAK-1001 Proje Başarısı

Yürütücülüğünü fakültemiz Farmakognozi Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Ali ŞEN’in yaptığı, aynı Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Leyla BİTİŞ’in, Arş. Gör. Aybeniz YILDIRIM’ın ve Arş. Gör. Tuğçe DİKPINAR’ın; Biyokimya Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Azize ŞENER’in ve Arş. Gör. Dr. Turgut ŞEKERLER’in; Eczacılık Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı’ndan Prof.Dr. Kadir TURAN’ın; Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DOĞAN’ın ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail ŞENKARDEŞ’in; İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Ana Bilim Dalı’ndan Prof.Dr. Aynur SARI’nın; Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Prof.Dr. Halil KAVAKLI’nın araştırmacı olarak yer aldığı “Geleneksel Tedavide Kullanılan Alkaloitçe Zengin Bazı Bitki Türlerinin Anti-SARS-CoV-2 Etkilerinin Araştırılması ve Aktif Bileşiklerinin İzolasyonu” başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından 2021 yılı 2. döneminde “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur. Projede özetle, halk tarafından geleneksel tedavide dahilen kullanımı olan alkaloitçe zengin bazı bitki türlerinden biyoaktivite yönlendirmeli izolasyon metoduyla elde edilecek aktif bileşiklerin SARS-CoV-2 üzerine doğrudan etkisi, virüs ile enfekte Vero hücreleri üzerinde in vitro olarak incelenecektir. Bu amaçla, Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)’na karşı etkili olabilecek doğal (bitkisel) kaynaklı ilaç etken maddelerinin bulunması hedeflenmektedir.  

 

     Fkg proje.jpg (123 KB)

HIZLI ERİŞİM