Farmakademi Tarafından "Serebral Palsi Paneli" Düzenlendi

FarmAkademi tarafından 22 Ekim Cuma günü saat 18.00'de, Zoom ve Youtube platformları üzerinden Serebral Palsi Paneli gerçekleştirildi. Üç oturumdan oluşan panelin ilk oturumda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Resa Aydın “Serebral Palside tanı, değerlendirme ve genel tıbbı rehabilitasyon yaklaşımı” konusunu anlattı. İkinci oturumda Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Memet Özek “Serebral Palside cerrahi“ konusunu, son oturumda ise Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Elbasan “Serebral Palside fizyoterapinin hedefleri ve fizyoterapi yaklaşımları" konusunu anlattı. Panel süresince katılımcıların soruları alındı ve konuşmacılara iletildi.

serabral palsi 1.jpeg (78 KB) Serebral palsi 2.jpeg (99 KB)

HIZLI ERİŞİM