STAJ 1 Alacak Olan 2. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine

STAJ 1 ALACAK OLAN İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

 • Üniversitemiz senato kararı gereğince isteyen öğrencilerimiz yaz stajlarını aktif bir şekilde yapabilecektir.
 • Fiili olarak staj 1 yapmak istediğinize dair ekteki dilekçe doldurulacaktır.
 • Staj 1 tek bir eczanede yapılacaktır.
 • Her ne sebeple olursa olsun eczane değişikliği talepleri karşılanmayacaktır.
 • Staj 1 yapmak isteyenler 05.07.2021-06.08.2021 tarihleri arasında 20 iş günü sigortalanacaktır.
 • Staj 1’i fiili olarak yapmayacak öğrenciler için bu stajın telafisi gelecek yıllarda gerçekleştirilecektir.

Önemli Notlar:

Zorunlu Staj Başvuru Formu, Sgk Beyan Formu, İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu ve ekteki staj talep dilekçelerini en geç 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 17:00’e kadar staj4marmaraecza@gmail.com adresine notlarda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan ve belirtilen hususlara uymayan başvurular geçerli olmayacaktır.

 1. Belge son teslim tarihinden sonraki süreçte staj yeri ve staj türü (aktif/simulasyon) değişimi kabul edilmeyecektir. Staj yerlerinizi stajlarınızı orada tamamlayacağınızı düşündüğünüz şekilde bildiriniz.
 2. Staj 1 için zorunlu staj başvuru formu, sgk beyan formu ve işsizlik fonu katkısı bilgi formlarının doldurulması gereklidir. Staj 1 için hazırlanacak formların tarih aralıkları:

Staj 1 (20 iş günü): 05.07.2021-06.08.2021 ücret:25,58 tlx20=511,6 tl

 1. Staj günleri, ilan edilen tarih aralıkları dışında eksik veya fazla olarak yapılan başvurular onaylanmayacaktır.
 2. Formlarda herhangi bir eksiklik var ise değerlendirmeye alınmayacaktır. Staj başvurunuz geçersiz olacaktır. Formlarınızdaki tarih, ücret, adres, fotoğraf ve imzaları kontrol edip yollayınız.
 3. Staj 1 için hazırlanan Zorunlu Staj Başvuru Formu, Sgk Beyan Formu, İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu ile kimlik fotokopisi ve ekteki staj talep dilekçesi sırasıyla öğr no, ad-soyad yazılıp adlandırlarak tek bir pdf dosyası halinde mailin ekinde (driver’a yüklenmeden) gönderilmelidir. Formların bir tarayıcı ile taratılıp gönderilmesi gereklidir. Pdf harici formlar, düzgün tam bir a4 belgesi şeklinde taratılmayan formlar kabul edilmeyecektir. Kimlik fotokopilerinin ön ve arka yüzlerinin tek bir a4 sayfasında olması gereklidir. Tüm belgelerin tek bir pdf dosyasında iletilmesi gereklidir. Formlar elle doldurulmamalıdır, bilgisayar çıktısı şeklinde alınmalıdır. Elle doldurulan formlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Staj 1 Talep Dilekçesi

Staj 1 Günleri

Staj 1 Ücret Duyurusu

HIZLI ERİŞİM