Staj 2 ve Staj 3 Alacak Olan 4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine

STAJ 2 VE STAJ 3 ALACAK OLAN DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

 • Üniversitemiz senato kararı gereğince isteyen öğrencilerimiz yaz stajlarını aktif olarak yapabilecektir.
 • Ekteki dilekçeyi doldurarak stajlarınızı aktif ya da simülasyon şeklinde yapmak istediğinizi belirtiniz.  Stajlarınızın ikisini de aktif yapabileceğiniz gibi birini aktif diğerini simülasyon veya her ikisini de simülasyon şeklinde yapabilirisiniz.
 • Her ne sebeple olursa olsun staj yeri değişikliği talepleri karşılanmayacaktır. Staj 2’yi tek bir yerde (eczane/hastane eczanesi/ilaç üretim tesisi/tıbbi malzeme üretim tesisi/kozmetik imalathanesi ve/veya bu üretim alanları ile ilgili AR-GE merkezleri) tamamladıktan sonra Staj 3’ü başka bir yerde (eczane/hastane eczanesi/ilaç üretim tesisi/tıbbi malzeme üretim tesisi/kozmetik imalathanesi ve/veya bu üretim alanları ile ilgili AR-GE merkezleri) yapabilirsiniz.
 • Sadece staj 2 yapmak isteyenler 05.07.2021-13.08.2021 tarihleri arasında 25 iş günü sigortalanacaktır.
 • Staj 2+Staj 3 birlikte aktif staj yapacak öğrenciler 05.07.2021-24.09.2021 tarihleri arasında 54 iş günü sigortalanacaktır.
 • Staj 2, 2021-2022 Eğitim Ve Öğretim Yılı Güz Döneminde simülasyon olarak açılacaktır ve aktif staj 2 yapmak istemeyenler bu derse devam edilebilecektir.
 • Staj 3, 2021-2022 Eğitim Ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde simülasyon olarak açılacaktır ve aktif staj 3 yapmak istemeyenler bu derse devam edebilecektir.
 • Staj 1 eksiğiniz varsa mezuniyet aşamasında mağduriyet yaşamamak için bu durumu dilekçenizde belirtiniz.

Önemli Notlar:

Zorunlu Staj Başvuru Formu, Sgk Beyan Formu, İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu ve ekteki staj talep dilekçelerini en geç 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 17:00’e kadar staj4marmaraecza@gmail.com adresine notlarda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan ve belirtilen hususlara uymayan başvurular geçerli olmayacaktır.

 1. Belge son teslim tarihinden sonraki süreçte staj yeri ve staj türü (aktif/simulasyon) değişimi kabul edilmeyecektir. Staj yerlerinizi stajlarınızı orada tamamlayacağınızı düşündüğünüz şekilde bildiriniz.
 2. Staj 2 tek bir yerde Staj 3 tek bir yerde gerçekleştirilecektir. Staj 2 ve staj 3 için zorunlu staj başvuru formu, sgk beyan formu ve işsizlik fonu katkısı bilgi formlarının her staj için ayrı ayrı doldurulması gereklidir. Staj 2 ve staj 3 için hazırlanacak formların tarih aralıkları:

Staj 2 (25 iş günü): 05.07.2021-13.08.2021 ücret:25,58 tlx25=639,5 tl

Staj 3 (29 iş günü): 16.08.2021-24.09.2021 ücret:25,58 tlx29=741,82 tl

 1. Staj günleri, ilan edilen tarih aralıkları dışında eksik veya fazla olarak yapılan başvurular onaylanmayacaktır.
 2. Formlarda herhangi bir eksiklik var ise değerlendirmeye alınmayacaktır. Staj başvurunuz geçersiz olacaktır. Formlarınızdaki tarih, ücret, adres, fotoğraf ve imzaları kontrol edip yollayınız.
 3. Staj 2 ve Staj 3 için ayrı ayrı hazırlanan Zorunlu Staj Başvuru Formu, Sgk Beyan Formu, İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu ile kimlik fotokopisi ve ekteki staj talep dilekçesi sırasıyla öğr no, ad-soyad yazılıp adlandırlarak tek bir pdf dosyası halinde mailin ekinde (driver’a yüklenmeden) gönderilmelidir. Formların bir tarayıcı ile taratılıp gönderilmesi gereklidir. Pdf harici formlar, düzgün tam bir a4 belgesi şeklinde taratılmayan formlar kabul edilmeyecektir. Kimlik fotokopilerinin ön ve arka yüzlerinin tek bir a4 sayfasında olması gereklidir. Tüm belgelerin tek bir pdf dosyasında iletilmesi gereklidir. Formlar elle doldurulmamalıdır, bilgisayar çıktısı şeklinde alınmalıdır. Elle doldurulan formlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Staj 2 ve 3 için Talep Dilekçesi

Staj 2 ve 3 Günleri

Staj Ücret Duyurusu

 

HIZLI ERİŞİM