Staj Evrakları Teslimi Hakkında

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde mezun olacak
öğrencilerimizin  yapmış oldukları stajları ile ilgili tüm evrakı
Uygulama Eczanesine teslim etmeleri önem arz etmektedir.
Staj sonu sınavı 02.02.2022 tarihi saat 13:30 da Derslik 4 te
yapılacaktır.

HIZLI ERİŞİM