STAJ 4 ALACAK OLAN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Staj 4, haftada 4 gün (Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma) gerçekleştirilecektir.

Staj Tarihi aralığı: 22/02/2022 - 09/06/2022 ( 56 iş günü)

Staj evrakı 03/01/2022- 04/02/2022 tarihleri arasında Uygulama Eczanesine elden teslim edilecektir.

  • Staj 4 eczane, hastane ve firmada yapılabilir.
  • Her ne sebeple olursa olsun staj yeri değişikliği talepleri karşılanmayacaktır.
  • Staj 4 yapmak isteyenler 22/02/2022 - 09/06/2022 tarihleri arasında haftada 4 gün (Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma) olmak üzere toplam 56 iş günü sigortalanacaktır.

Önemli Notlar:

Web sitemizde bulunan Zorunlu Staj Başvuru Formu, SGK Beyan Formu (arkasına nüfus cüzdanı fotokopisi çektirilecektir) ve İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu bilgisayar ortamında doldurularak en geç 4 Şubat 2022 Cuma günü saat 17:00’e kadar ‘’Uygulama Eczanesine’’  notlarda belirtilen kurallara uygun olarak elden teslim edilmesi gerekmektedir. El yazısı ile doldurulan formlar kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra yapılan ve belirtilen hususlara uymayan başvurular geçerli olmayacaktır.

  1. Belge son teslim tarihinden sonraki süreçte staj yeri değişimi kabul edilmeyecektir. Staj yerlerinizi stajlarınızı orada tamamlayacağınızı düşündüğünüz şekilde bildiriniz.
  2. Staj 4 için hazırlanacak formların tarih aralıkları:

    Staj 4 (56 iş günü): 22/02/2022- 09/06/2022

   Ücret, asgari geçim indirimindeki belirsizlik nedeni ile hesaplanamamıştır. Ücret ile ilgili önümüzdeki hafta açıklanacak duyurumuzu takip ediniz.

  1. Staj gününe ilan edilen tarih aralıkları dışında eksik veya fazla olarak yazılarak yapılan başvurular onaylanmayacaktır.
  2. Formlarda herhangi bir eksiklik var ise değerlendirmeye alınmayacaktır. Staj başvurunuz geçersiz olacaktır. Formlarınızdaki tarih, ücret, adres, fotoğraf ve imzaları kontrol edip teslim ediniz. Forma yazılabilecek en az tutardaki ücret için ilerleyen tarihlerdeki duyurumuzu takip ediniz.
  3. Formlar elle doldurulmamalıdır, bilgisayar çıktısı şeklinde alınmalıdır. Elle doldurulan formlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

Staj Başvuru Formu

SGK Beyan Formu

İşsizlik Fonu Katkı Bilgi Fonu

SGK Girişi Bursiyer Bilgi Formu

Staj 4 Rapor Formatı

HIZLI ERİŞİM