3. Sınıf Öğrencilerimize Yönelik Alan Dersleri Bilgilendirme Toplantısı

3. Sınıf öğrencilerimizin 7. yarıyıldan itibaren seçecekleri alan dersleri ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı 19 Nisan 2017 tarihinde Anfi-3'de gerçekleştirilmiştir. Dekan Vekilimiz Prof.Dr.Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL'in 6308 sayılı yasanın alan dersi seçimindeki öneminden bahsettiği açılış konuşması ile başlayan toplantıda Dekan Yrd. Prof.Dr.Bedia KAYMAKÇIOĞLU müfredatta yer alan dersler ile ilgili genel bir bilgilendirme yapmıştır. Daha sonra, müfredatımızda yer alan üç farklı alanı tanıtmak ve ders içerikleri hakkında detaylı bilgi vermek üzere Sanayi ve İlaç Araştırma Geliştirme Alanı için Prof.Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL ve Yrd.Doç.Dr. Gökçen YAŞAYAN, Bitkisel Ürünler Alanı için Yrd.Doç.Dr. Ali ŞEN sunum yapmışlardır. Farmasötik Bakım Alanı için ise Prof.Dr. Mesut SANCAR tarafından 03.05.2017 tarihinde yapılmıştır.

Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 04.05.2017 13:26:24 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM