Bilim Saati 5

03 Mayıs 2017 Çarşamba günü Fakültemizin Bilim Saati Etkinliği kapsamında fakültemizden Uzm. Ecz. Aylin Sancar, Prof. Mustafa Nevzat Salonu’nda “Eczacılıkta Profesyonelleşme” başlıklı bir sunum yapmıştır. Sunum, profesyonelleşmenin tanımıyla başlamış, eczacılıkta profesyonelleşmeye temel oluşturması anlamında sağlık ve eczacılık bilimlerinin doğuşundan ve eczacılığın geçirdiği aşamalardan bahsedilmiştir. Eczacıların hasta odaklı eczacılık hizmeti sunması ve bu hizmeti sunarken de entelektüel bilgi birikiminden faydalanması sayesinde sadece bir meslek sahibi olarak anılmayıp aynı zamanda profesyonel bir kimliğe bürüneceği vurgulanmıştır. Bu anlamda atılması gereken adımlar değerlendirilmiştir. Profesyonelleşme yolunda atılması gereken en önemli adımın, eczacıların kendilerini dokuz yıldızlı eczacılar olarak yetiştirmeleri suretiyle mesleki anlamda kendilerine güvenlerinin tam olması olduğunun altı çizilmiştir. Bu koşullar altında hizmet sunan eczacıların, sağlık sisteminde hem hasta güvenliliğinin sağlanması hem tedavi etkililiğinin sağlanması ve bütün bunlar gerçekleşirken sağlık maliyetlerinin azalması noktasında ciddi katkılar sağlayabileceği ve bunun karşılığında mesleki tatminlerinin ve saygınlıklarının artacağı ve en nihayetinde de meslek hakkı konusunda yol kat edilebileceği vurgulanmıştır. Dekanımız yaptığı teşekkür konuşmasının ardından Uzm. Ecz. Aylin Sancar’a Fakültemizin Teşekkür Belgesi’ni takdim etmiştir. 


Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 08.05.2017 10:17:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM