Patent Mevzuatı Bilgilendirme Günü

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) Müdürlüğü tarafından düzenlenen, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Üniversite Buluşlarına İlişkin Getirdiği Yenilikler” konulu, Patent Mevzuatı Bilgilendirme Günü 05.12.2018 tarihinde fakültemizde gerçekleştirilmiştir. Dekanımız Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL’in, yükseköğretim kurumlarında ortaya çıkan buluşlara ait fikri mülkiyet haklarının korunması konusundaki farkındalığın artmasının inovasyon, girişimcilik ve katma değerin 2023 vizyonu hedeflerinde önemini vurgulayan açılış konuşması ile başlayan toplantıya, Fakültemiz Öğretim Üyeleri, Araştırma Görevlileri, doktora ve yüksek lisans öğrencileri katılım sağlamışlardır.

M.Ü. İşletme Fakültesi-İşletme Hukuku Anabilim Dalı’nda görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Seniha DAL’ın gerçekleştirdiği sunumda; “6769 Sayılı Yeni SMK’ya İlişkin Genel Bilgiler”, “SMK’da Getirilen Yeni Düzenlemeler”, “Patent/Faydalı Model Başvuru Süreçleri”, “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik” başlıkları altında detaylı bilgi paylaşımı yapılmıştır.

Program; katılımcıların soruları cevaplandırıldıktan sonra, Dekanımız Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL’in Dr. Öğr. Üyesi Seniha DAL’a Katılım Teşekkür Belgesi’ni sunması ve kapanış konuşması ile sona ermiştir.

 

 

 

 


Bu sayfa Eczacılık Fakültesi tarafından en son 07.12.2018 13:09:34 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM